Undervisning og opbygning - Kandidat i teatervidenskab og performance studier – Københavns Universitet

Teater- og performancestudier > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er på to år og bygger videre på undervisningen fra grundfagsstudiet. Den afsluttes med et speciale.

På kandidatuddannelsen følger du to obligatoriske kurser: Teater- og performanceteori og Teater og Performance i en globaliseret verden efter 1945. Herudover vælger du i høj grad selv de kurser, som du vil følge.

Der er også mulighed for evt. at afprøve dine kompetencer i praksis i samarbejde med en virksomhed/organistation i et projektorienteret forløb eller tage på udlandsophold som en del af studiet. Læs mere om udlandsophold.

Studiestruktur

Struktureret forløb for kandidatuddannelsen

På første og andet semester suppleres kandidatuddannelsen med et kandidattilvalg svarende til sammenlagt 30 ECTS. Du skal gennemføre kandidatuddannelsen senest 2½ år efter studiestarten.

1. år 1. semester
2. semester

Modul 10: Teater- og performanceteori (15 ECTS)

Modul 11: Teater og performance i en globaliseret verden efter 1945 (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Der vælges på tredje semester to ud af følgende fire moduler (alle på 15 ECTS):

Modul 12: Frit emne A
Modul 13: Frit emne B
Modul 14: Projektorienteret Forløb
Modul 15: Drama- og teaterpædagogik

Modul 19: Speciale (30 ECTS)

Struktureret forløb med gymnasiesidefag

Det er kun muligt at vælge gymnasieprofilen, hvis du allerede har taget et bachelor-gymnasierettet tilvalg. Gymnasielæreruddannelsen består af 3 ½ års grundfag og 1 ½ års sidefag (90 ECTS). De første 45 ECTS læses som tilvalg i bacheloruddannelsen, og de sidste 45 ECTS bliver en del af den samlede to-årige kandidatuddannelse.

1. år 1. semester
2. semester

Modul 10: Teater- og performanceteori (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Modul 12: Frit emne A (15 ECTS)

Modul 15: Drama- og teaterpædagogik (15 ECTS)

Modul 19: Speciale (30 ECTS)