Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er på to år og bygger videre på undervisningen fra grundfagsstudiet. Den afsluttes med et speciale.

På kandidatuddannelsen følger du, på første og andet semester, 4 obligatoriske fag. Første semesters fag hedder Teoretiske og analytiske metoder og kontekster, samt Forskningspraksis i Teater- og Performancestudier. De omhandler teoridannelser i forskningsfeltet og lægger særlig vægt på værk- og begivenhedsanalyser i et kulturteoretisk, samt teater- og performanceteoretisk perspektiv. Disse fag rummer bade teoretiske introduktioner og en mere anvendelsesorienteret forskningsmæssig tilgang. 
 


Fagelementerne på uddannelsens andet semester hedder Teori og Design, samt Performancedesign: Performative praksis- og erfaringsformer. De omhandler praksis- og designorienterede tilgange til  forskningsfeltet omkring teater- og performance, med særlig vægt på teorier og metoder omkring udvikling og design af scenekunstneriske værker, begivenheder og projekter samt performative processer. Fagene på dette semester rummer ligeledes såvel teoretiske introduktioner som mere anvendelsesorienterede arbejdsformer.

På tredje semester har du forskellige muligheder, idet du enten kan tage faget Drama- og teaterpædagogik eller tilvalgsfag.

Der er også mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis i samarbejde med en virksomhed/organisation i et projektorienteret forløb (praktik) eller at tage på udlandsophold som en del af studiet. Læs mere om udlandsophold.

Studiestruktur