Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Teater- og performancestudier > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i teater- og performancestudier

Gymnasiesidefag

Hvis du søger om optagelse på den gymnasierettede profil på teater- og performancestudier sammen med et gymnasiesidefag, skal du udover en adgangsgivende bacheloruddannelse også have det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

Retskravsbachelor

Du er garanteret en plads på kandidatuddannelsen i teater- og performancestudier, hvis du er bachelor i teater- og performancestudier fra Københavns Universitet, og søger ind til den førstkommende studiestart efter du har færdiggjort bacheloruddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind, hvis du har retskrav.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. Kun hvis du er retskravsbachelor og søger rettidigt, er du sikret optag. 

  • Teater- og performancestudier fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Teatervidenskab fra Københavns Universitet
  • Dramaturgi fra Aarhus Universitet
  • En humanistisk eller samfundsfaglig bacheloruddannelse med BA-tilvalg i teatervidenskab / teater- og performancestudier (45 ECTS) fra Københavns Universitet.

Læs mere om hvordan du søger ind, når du opfylder adgangskravene.

Anden dansk uddannelse

Opfylder din bacheloruddannelse ikke automatisk adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen. Du skal bl.a. vedlægge en redegørelse for opfyldelse af adgangskravet.

Ansøgere med en anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra et dansk universitet (samt tilsvarende danske forskningsbaserede uddannelser) har adgang til kandidatuddannelsen i teater- og performancestudier under forudsætning af, at de kan dokumentere minimum 45 ECTS teater- eller kulturfaglige kompetencer, der modsvarer fagelementer såsom teaterhistorie, kulturteori, dramaturgi, forestillingsanalyse, teatersociologi og -procesdeltagelse samt teaterprocesledelse på Københavns Universitet.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en anden bachelor.

Udenlandsk uddannelse

Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Ansøgere med en anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra et udenlandsk universitet (samt tilsvarende udenlandske forskningsbaserede uddannelser) har adgang til kandidatuddannelsen i teater- og performancestudier under forudsætning af, at de kan dokumentere minimum 45 ECTS teater- eller kulturfaglige kompetencer, der modsvarer fagelementer såsom teaterhistorie, kulturteori, dramaturgi, forestillingsanalyse, teatersociologi og -procesdeltagelse samt teaterprocesledelse på Københavns Universitet.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en udenlandsk bachelor.

Tidligere optaget på en kandidatuddannelse

Har du tidligere været indskrevet på en kandidatuddannelse, kan der gælde særlige regler. 

Læs mere om, hvordan du søger ind.

Prioritering af ansøgere

Pladserne vil blive fordelt ud fra en helhedsvurdering af ansøgerens relevante uddannelsesaktiviteter og eventuelt andre relevante faglige erfaringer beskrevet i et CV samt ud fra ansøgerens motiverede ansøgning. Der lægges vægt på dokumenterede uddannelsesaktiviteter, der modsvarer fagelementer såsom teaterhistorie, kulturteori, dramaturgi og forestillingsanalyse fra Københavns Universitet. Ansøgere med bacheloruddannelser, der automatisk opfylder adgangskravene, har forrang.

Studieplanlægning

Når du søger ind på en kandidatuddannelse, er det en god idé hurtigt at komme i gang med at planlægge dit uddannelsesforløb, så du ikke misser en deadline. Find gode råd til studieplanlægning her.

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).