Anden dansk uddannelse

Hvis du har en dansk bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, er nedenstående information relevant for dig.

Hvornår skal du søge?

Du kan søge om optagelse to gange om året.

 • Studiestart 1. september
  Ansøgningsfrist: 1. marts (åbent for ansøgning fra 16. januar).
  Svarperiode: 1. marts til 10. juni (svar sendes løbende).
  Evt. ledige pladser: 1.-15. juni (svar sendes løbende).
 • Studiestart 1. februar
  Ansøgningsfrist 15. oktober (åbent for ansøgning fra 15. august).
  Svarperiode: 15. oktober til 10. december (svar sendes løbende).

Hvis du har overskredet tidsfristerne, har du mulighed for at søge om dispensation.

Husk at tjekke din ansøgning løbende

Efter ansøgningsfristen er det meget vigtigt, at du regelmæssigt tjekker status på din ansøgning ved at logge på ansøgningsportalen.

Universitetet sender løbende tilbud om optagelse via ansøgningsportalen. Hvis du modtager tilbud om en studieplads, skal du bekræfte, at du ønsker pladsen. Hvis du ikke bekræfter rettidigt (tidsfristen vil fremgå af dit svarbrev), mister du pladsen.

Gymnasiesidefag

Hvis du søger ind på den gymnasierettede profil, er det en forudsætning, at du ud over den adgangsgivende bacheloruddannelse har bestået det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget.

Hvordan søger du?

Du skal oprette din ansøgning i Den digitale ansøgningsportal, hvor du også uploader dine bilag. Bemærk, at du maksimalt må oprette tre ansøgninger til uddannelser på KU med samme studiestart. Ansøgninger derudover vil blive annulleret.

Den digitale ansøgningsportal fungerer bedst, når du bruger Firefox som browser. Hold eventuelt brugervejledningen åben, mens du udfylder din ansøgning.

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information der, hvor du bliver bedt om det. Vedhæfter du ikke den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker via den digitale ansøgningsportal. Det er derfor vigtigt, du jævnligt tjekker ansøgningsportalen. Hvis du ikke uploader den manglende dokumentation inden den angivne frist, vil du få afslag på din ansøgning.

Bilag og dokumentation 

Upload af bilag i Ansøgningsportalen
Et eksamensbevis, der dokumenterer bestået bacheloruddannelse med dato, eller officiel udskrift af resultater på igangværende uddannelse med datoer.

Upload eksamensbevis og karakterudskrift

Dokumentation for beståede fag og kurser på tidligere uafsluttet eller gennemført kandidatuddannelse jf. oplysningspligt (se ovenfor).Upload dokumentation for alle beståede uddannelseselementer på tidligere uafsluttede kandidatuddannelser

Oversigt over evt. tilmeldte kurser, der forventes bestået før ønsket studiestart.Upload anden påkrævet dokumentation

Link til studieordning eller beskrivelse af din bacheloruddannelse: indhold, kurser, omfang og pensum, ECTS/credits. 
Upload anden påkrævet dokumentation

En redegørelse for opfyldelse af adgangskravet (inkl. tilhørende ECTS-point).

Hent skabelon til redegørelse

Upload anden påkrævet dokumentation

Et CV, som skal indeholde en oversigt over dine faglige erfaringer og uddannelsesaktiviteter.

Upload anden påkrævet dokumentation

En motiveret ansøgning (maks. 2.400 tegn inkl. mellemrum):

I en motiveret ansøgning er det særligt væsentligt at lægge vægt på sammenhængen mellem dine tidligere uddannelsesaktiviteter og dine faglige interesser for teater- og performancestudier. Du kan også vælge at sætte kandidatuddannelsen i teater- og performancestudier i relation til dine eventuelle specifikke fremtidige beskæftigelsesønsker efter endt studieforløb. Det er en god ide at sætte sig ind i uddannelsens studieordning, før du skriver din ansøgning, samt at relatere din motiverede ansøgning specifikt til indholdet i denne.

Upload anden påkrævet dokumentation

Oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du i følge dansk lovgivning oplyse det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Københavns Universitet vurderer, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele. Du er desuden forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse, hvis du bliver spurgt om dette.

Dataudveksling – nemt at sende dokumentation

Er din bacheloruddannelse fra KU, AU, AAU, SDU, ITU eller RUC, kan du overføre dine data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling. Se brugervejledningen til ansøgningsportalen.

Husk at kontrollere, at alle eksamensdata bliver overført. Det er dit ansvar at sikre, at Københavns Universitet modtager dokumentationen. Du skal selv uploade dokumentationen, hvis det ikke overføres via dataudvekslingen.