Kandidat i visuel kultur

Kan du forestille dig en smartphone eller en politisk diskussion uden billeder? Billeder er afgørende for kommunikation, medier og underholdning og også for innovation og den kreative industri i Danmark.

Uddannelsen i visuel kultur tager udgangspunkt i alle former for billeddannelser og sætter dem ind i en historisk, kulturel og social forståelsesramme. Du får viden, færdigheder og kompetencer inden for nutidige visuelle fænomener og lærer at teoretisere, analysere, skabe og formidle dem inden for alle dele af samtidskulturen.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.