Kandidat i visuel kultur – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i visuel kultur på Københavns Universitet

Kandidat i visuel kultur

Kan du forestille dig en smart phone eller en politisk diskussion uden billeder?Billeder er afgørende for kommunikation, medier og underholdning og også for innovation og den kreative industri i Danmark. 

Mange opfatter de seneste årtiers stærkt udvidede brug af billeder som udtryk for, at kultur og samfund bliver stadig mere visuelt orienteret. Uddannelsen i visuel kultur tager udgangspunkt i alle former for billeddannelser og sætter dem ind i en historisk, kulturel og social forståelsesramme. Du får viden, færdigheder og kompetencer inden for nutidige visuelle fænomener og lærer at teoretisere, analysere, skabe og formidle visuelle fænomener inden for alle dele af samtidskulturen. 

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse en gang om året:

  • 1. marts med start til efteråret


Læs mere om ansøgningen og optagelse.

Studieliv

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på visuel kultur?

Læs om studielivet på uddannelsen.