Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Visuel kultur > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisning

Den to-årige kandidatuddannelse i visuel kultur er sammensat af:

  • to obligatoriske kursusforløb om teori og analyse
  • et konstituerende forløb i digital praksis og teori
  • kandidattilvalg (enten en samlet KA-tilvalgspakke over to semestre eller to selvstændige kurser)
  • et projektorienteret forløb, der kan erstattes af et frit emne kursus.

Uddannelsen afsluttes med et speciale.

De studerende på uddannelsen arbejder bl.a. med at producere visuelt materiale. Her kan du se et eksempel på et af de studerendes projekter

Der er gode muligheder for at tage på udlandsophold på uddannelsen.

Studiestruktur

BEMÆRK: Der træder en ny studieordning i kraft per 1. september 2019. Det betyder, at der kan ske ændringer i forhold til den struktur og de kurser, der er beskrevet her på siden.

I skemaet kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i visuel kultur.

1. år 1. semester
2. semester
Modul 10: Visualitetsteori (15 ECTS) Modul 12: Digital praksis og teori (15 ECTS)
Modul 11: Kandidattilvalg (15 ECTS) Modul 13: Kandidattilvalg (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Modul 14: Analytik/visuelle felter (15 ECTS) Modul 16: Speciale (30 ECTS)

Modul 15: Projektorienteret forløb (15 ECTS) eller

Modul 15a: Frit emne (15 ECTS)

Beskrivelse af de enkelte moduler

Visualitetsteori

Kurset er en introduktion til centrale teoridannelser omkring visualitet i historisk, social og samtidsmæssig kontekst. Faget fokuserer på en række teoretiske positioner til at afdække den visuelle kulturs filosofiske og sociale kontekst.

Kurset udbydes i efterårssemestre

Digital praksis og teori

Fokus kan være på spørgsmålet om, hvorledes de to sidste tiårs udvikling af ICT, nye medier og digital konvergens påvirker status for visualitet, syn og billede i teoretisk, praktisk og eksistentielt korporlig forstand. Kurset introducerer desuden på det praktiske plan til grundlæggende digitale billedbehandlings-, medierings- og kommunikationsværktøjer. Gennem øvelser arbejdes der med værktøjer som Photoshop (billedbehandling) og iLife (lyd, billedserier og film). Kurset sigter mod at gøre deltagerne i stand til at integrere digital teori og praksis på en sådan måde, at man kan varetage teoretisk funderet konceptudvikling og praktisk implementering af basale digitale produkter samt præsentere disse mundtligt og med audiovisuelle hjælpemidler. Der afholdes forelæsninger med efterfølgende diskussion af et relativt omfattende teoretisk tekstkorpus. Undervejs arbejdes der ligeledes med opgaver af både praktisk og analytisk karakter. Derudover trænes der i at formidle projekter og koncepter både mundtligt og med visuelle hjælpemidler. Der inddrages aktuelle cases og projekter fra nyere mediekunst og medieverdenen.

Analytik/Visuelle felter

Kurset fokuserer på at analysere og kritisk diskutere visuelle fænomener og problemstillinger, samt at perspektivere disse i forhold til teoridannelser og den videnskabelige debat. Kurset giver den studerende kompetence til analytisk at håndtere konkret visualitet i den kompleksitet, som denne i dag udgør.

Kurset udbydes i efterårssemestre