Undervisning og opbygning

Undervisning

Den toårige kandidatuddannelse i visuel kultur er sammensat af:

  • et obligatorisk og konstituerende kursusforløb om teori
  • et obligatorisk og konstituerende kursusforløb om analyse
  • et obligatorisk og konstituerende kursusforløb om praksis
  • et obligatorisk og konstituerende kursusforløb om kunst- og kulturforskning
  • kandidattilvalg

Uddannelsen afsluttes med et speciale. Se en liste over udvalgte specialeemner på Visuel Kultur

Der er mulighed for at tage på udlandsophold på uddannelsen.

Studiestruktur

I skemaet kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i visuel kultur.

1. år 1. semester
2. semester
Visuel kultur og teori (15 ECTS) Visuel praksis (15 ECTS)
Visuel analyse (15 ECTS) Kunst- og kulturforskning (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Kandidattilvalg

Speciale (30 ECTS)

eller

Speciale med produkt (30 ECTS)

Kandidattilvalg