Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

 • Kunsthistorie fra Københavns Universitet eller Aarhus Universitet
 • Kunsthistorie fra et universitet i de nordiske lande fx Lunds Universitet eller Islands Universitet
 • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet eller Aarhus Universitet
 • Teater- og performancestudier, Københavns Universitet
 • Dramaturgi, Aarhus Universitet
 • Musikvidenskab fra Københavns Universitet eller Aarhus Universitet
 • Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet
 • Medievidenskab, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet eller Aalborg Universitet
 • Æstetik og kultur fra Aarhus Universitet

Følgende bacheloruddannelser er direkte adgangsgivende, hvis du har tilvalg på mindst 15 ECTS i visuel kultur eller visuel analyse og praksis fra Københavns Universitet eller Aarhus Universitet:

 • Europæisk etnologi fra Københavns Universitet 
 • Sociologi fra Københavns Universitet eller Aalborg Universitet 
 • Sociologi og kulturanalyse, Syddansk Universitet
 • Antropologi fra Københavns Universitet eller Aarhus Universitet
 • Teknoantropologi fra Aalborg Universitet
 • Informationsvidenskab og kulturformidling fra Københavns Universitet 
 • Designkultur fra Syddansk Universitet 
 • Informationsvidenskab, Aarhus Universitet 
 • Art and Technology fra Aalborg Universitet 
 • Humanistisk informatik, kommunikation fra Aalborg Universitet 
 • Designkultur og økonomi fra Syddansk Universitet 
 • Humanistisk Bachelor fra Roskilde Universitetscenter 
 • Samfundsvidenskabelig Bachelor fra Roskilde Universitetscenter 
 • Interkulturel Markedskommunikation fra Copenhagen Business School.

Læs om ansøgningsproceduren

Ansøgere med anden bachelor

Hvis du ikke har en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen. Du skal bl.a. vedlægge en redegørelse for opfyldelse af adgangskravet.

Ansøgere med en anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra et dansk eller udenlandsk universitet (samt ækvivalerende, danske eller udenlandske forskningsbaserede uddannelser) har adgang til kandidatuddannelsen i visuel kultur under forudsætning af, at de kan dokumentere faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse og har beskæftiget sig med teoretiske og analytiske aspekter på fagområdet visuel kultur eller visuel analyse og praksis på universitetsniveau, der modsvarer et tilvalg på 15 ECTS i visuel kultur fra Københavns eller Aarhus Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.