Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i visuel kultur. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i visuel kultur:

 • Kunsthistorie fra Københavns Universitet
 • Kunsthistorie fra Aarhus Universitet
 • Kunsthistorie fra et universitet i de nordiske lande fx Lunds Universitet eller Islands Universitet
 • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet
 • Litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet
 • Litteraturvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Teater- og performancestudier fra Københavns Universitet
 • Dramaturgi fra Aarhus Universitet
 • Musikvidenskab fra Københavns Universitet
 • Musikvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet
 • Medievidenskab fra Aarhus Universitet
 • Medievidenskab fra Syddansk Universitet
 • Medievidenskab fra Aalborg Universitet
 • Æstetik og kultur fra Aarhus Universitet
 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med mindst 15 ECTS tilvalg i visuel kultur fra Københavns Universitet eller Aarhus Universitet.

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen.

Læs om hvordan du søger ind

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

 • en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 15 ECTS inden for fagområdet visuel kultur, herunder kulturteoretiske og analytiske tilgange til visuelle fænomener. Disse krav kan eksempelvis opfyldes ved at aflægge eksamen i visuel kultur (15 ECTS), visualisering og analyse (15 ECTS) eller kulturteori og æstetik (15 ECTS) på bachelortilvalg på Københavns Universitet.

Læs om hvordan du søger ind

 

Hvis du ikke har et nordisk statsborgerskab (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island) skal du inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. Vi skal have modtaget dokumentation for dine danskkundskaber:

 • 1. august (studiestart til september)
 • 1. januar (studiestart til februar)

Hvis du har en dansksproget bacheloruddannelse fra et dansk universitet skal du uanset statsborgerskab ikke dokumentere danskkundskaber. 

Om Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.