Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

 • Kunsthistorie fra Københavns Universitet
 • Kunsthistorie fra Aarhus Universitet
 • Kunsthistorie fra et universitet i de nordiske lande fx Lunds Universitet eller Islands Universitet
 • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet
 • Litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet
 • Litteraturvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Teater- og performancestudier fra Københavns Universitet
 • Dramaturgi fra Aarhus Universitet
 • Musikvidenskab fra Københavns Universitet
 • Musikvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet
 • Medievidenskab fra Aarhus Universitet
 • Medievidenskab fra Syddansk Universitet
 • Medievidenskab fra Aalborg Universitet
 • Æstetik og kultur fra Aarhus Universitet
 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med mindst 15 ECTS tilvalg i visuel kultur fra Københavns Universitet eller Aarhus Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren

Ansøgere med anden bachelor

Har du en bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Ansøgere tages i betragtning til optagelse hvis det vurderes, at ansøger har en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 15 ECTS inden for fagområdet visuel kultur. Disse krav kan eksempelvis opfyldes ved at aflægge eksamen i visuel kultur (15 ECTS), visualisering og analyse (15 ECTS) eller kulturteori og æstetik (15 ECTS) på bachelortilvalg på Københavns Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. 

Hvis du mener, du kan dansk på et tilsvarende niveau, har du også mulighed for at søge om en IKV (individuel kompetencevurdering) i Dansk A på en VUC (voksenuddannelse), hvorfra du skal have et officielt bevis på dine danskkvalifikationer.

Dokumentationen for dine danskkundskaber skal være os i hænde senest 1. august i forbindelse med studiestart til september, og senest 1. januar i forbindelse med studiestart til februar.

Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Om Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.