Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Visuel kultur > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i visuel kultur.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

 • Kunsthistorie fra Københavns Universitet eller Aarhus Universitet
 • Kunsthistorie fra et universitet i de nordiske lande fx Lunds Universitet eller Islands Universitet
 • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet eller Aarhus Universitet
 • Teater- og performancestudier, Københavns Universitet
 • Dramaturgi, Aarhus Universitet
 • Musikvidenskab fra Københavns Universitet eller Aarhus Universitet
 • Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet
 • Medievidenskab, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet eller Aalborg Universitet
 • Æstetik og kultur fra Aarhus Universitet

Følgende bacheloruddannelser opfylder adgangskravene, hvis du har tilvalg på mindst 15 ECTS i visuel kultur eller visuel analyse og praksis fra Københavns Universitet eller Aarhus Universitet:

 • Europæisk etnologi fra Københavns Universitet 
 • Sociologi fra Københavns Universitet eller Aalborg Universitet 
 • Sociologi og kulturanalyse, Syddansk Universitet
 • Antropologi fra Københavns Universitet eller Aarhus Universitet
 • Teknoantropologi fra Aalborg Universitet
 • Informationsvidenskab og kulturformidling fra Københavns Universitet 
 • Designkultur fra Syddansk Universitet 
 • Informationsvidenskab, Aarhus Universitet 
 • Art and Technology fra Aalborg Universitet 
 • Humanistisk informatik, kommunikation fra Aalborg Universitet 
 • Designkultur og økonomi fra Syddansk Universitet 
 • Humanistisk Bachelor fra Roskilde Universitetscenter 
 • Samfundsvidenskabelig Bachelor fra Roskilde Universitetscenter 
 • Interkulturel Markedskommunikation fra Copenhagen Business School.

Læs mere om hvordan du søger ind, når du opfylder adgangskravene.

Anden dansk uddannelse

Opfylder din bacheloruddannelse ikke automatisk adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen. Du skal bl.a. vedlægge en redegørelse for opfyldelse af adgangskravet.

Ansøgere med en anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra et dansk eller udenlandsk universitet (samt ækvivalerende, danske eller udenlandske forskningsbaserede uddannelser) har adgang til kandidatuddannelsen i visuel kultur under forudsætning af, at de kan dokumentere faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse og har beskæftiget sig med teoretiske og analytiske aspekter på fagområdet visuel kultur på universitetsniveau, der modsvarer et tilvalg på 15 ECTS i visuel kultur eller visuel analyse og praksis fra Københavns eller Aarhus Universitet.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en anden dansk bachelor.

Udenlandsk uddannelse

Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Ansøgere med en anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra et udenlandsk universitet (samt ækvivalerende udenlandske forskningsbaserede uddannelser) har adgang til kandidatuddannelsen i visuel kultur under forudsætning af, at de kan dokumentere faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse og har beskæftiget sig med teoretiske og analytiske aspekter på fagområdet visuel kultur på universitetsniveau, der modsvarer et tilvalg på 15 ECTS i visuel kultur eller visuel analyse og praksis fra Københavns eller Aarhus Universitet.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en udenlandsk uddannelse

Tidligere optaget på en kandidatuddannelse

Har du tidligere været indskrevet på en kandidatuddannelse, kan der gælde særlige regler. 

Læs mere om, hvordan du søger ind.

Prioritering af ansøgere

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, vil pladserne blive fordelt ud fra en helhedsvurdering af ansøgerens relevante uddannelsesaktiviteter, der kan bidrage til faglig og studiemæssig udvikling af faget beskrevet i et CV samt ud fra ansøgerens motiverede ansøgning. Der lægges vægt på dokumenterede uddannelsesaktiviteter, der modsvarer fagelementet visuel kultur eller visuel analyse og praksis (15 ECTS) fra Københavns eller Aarhus Universitet. Ansøgere med bacheloruddannelser, der automatisk opfylder adgangskravene, har forrang. 

Studieplanlægning

Når du søger ind på en kandidatuddannelse, er det en god idé hurtigt at komme i gang med at planlægge dit uddannelsesforløb, så du ikke misser en deadline. Find gode råd til studieplanlægning her.

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).