Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

 • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet
 • Litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet
 • Litteraturhistorie fra Aarhus Universitet
 • Filosofi fra Københavns Universitet
 • Filosofi fra Aarhus Universitet
 • Idéhistorie fra Aarhus Universitet
 • Kunsthistorie fra Københavns Universitet
 • Kunsthistorie fra Aarhus Universitet
 • Æstetik og kultur fra Aarhus Universitet
 • Teater- og performancestudier fra Københavns Universitet
 • Dramaturgi fra Aarhus Universitet
 • Musikvidenskab fra Københavns Universitet
 • Musikvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Musikvidenskab fra Aalborg Universitet
 • Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet
 • Informationsstudier fra Københavns Universitet
 • En humanistisk eller samfundsfaglig bacheloruddannelse med BA-tilvalg i litteraturvidenskab (kulturteori og -analyse (15 ECTS) og enten den moderne litteraturs og kulturs historie 1 (15 ECTS) eller den moderne litteraturs og kulturs historie 2 (15 ECTS), i alt 30 ECTS) fra Københavns Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren

Ansøgere med anden bachelor

Har du en bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Følgende ansøgere tages i betragtning til optagelse: Ansøgere, der vurderes til at have en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med minimum 15 ECTS inden for kunstværker og kulturelle fænomener fra perioden efter 1850 set i et historisk, tværæstetisk og tværnationalt perspektiv samt 15 ECTS inden for kulturteoretiske problemstillinger af oversigtsgivende karakter. Disse krav kan eksempelvis opfyldes ved at aflægge eksamen i kulturteori og -analyse (15 ECTS) og enten den moderne litteraturs og kulturs historie 1 (15 ECTS) eller den moderne litteraturs og kulturs historie 2 (15 ECTS) på bachelortilvalg i litteraturvidenskab på Københavns Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren

Sprogkrav

Hvis du ikke har et nordisk statsborgerskab (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island) skal du inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. Vi skal have modtaget dokumentation for dine danskkundskaber:

 • 1. august (studiestart til september)
 • 1. januar (studiestart til februar)

Hvis du har en dansksproget bacheloruddannelse fra et dansk universitet skal du uanset statsborgerskab ikke dokumentere danskkundskaber. 

Om Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.