Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

 • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet eller Syddansk Universitet
 • Litteraturhistorie fra Aarhus Universitet
 • Filosofi fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet
 • Idéhistorie fra Aarhus Universitet
 • Kunsthistorie fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet
 • Æstetik og kultur fra Aarhus Universitet
 • Teater- og performancestudier fra Københavns Universitet
 • Dramaturgi fra Aarhus Universitet
 • Musikvidenskab fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet
 • Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet
 • Informationsstudier fra Københavns Universitet
 • En anden humanistisk eller samfundsfaglig bacheloruddannelse med BA-tilvalg i litteraturvidenskab (Kulturteori og -analyse (15ECTS) og enten Den Moderne Litteraturs og Kulturs Historie 1 (15 ECTS) eller Den Moderne Litteraturs og Kulturs Historie 2, i alt 30 ECTS) fra Københavns Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren

Ansøgere med anden bachelor

Opfylder din bacheloruddannelse ikke automatisk adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen. Du skal bl.a. vedlægge en redegørelse for opfyldelse af adgangskravet.

Ansøgere med en anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra et andet dansk eller udenlandsk universitet, har adgang til kandidatuddannelsen i moderne kultur under forudsætning af, at de kan dokumentere mindst 15 ECTS studier i kunstværker og kulturelle fænomener fra perioden efter 1850 set i et historisk, tværæstetisk og tværnationalt perspektiv samt mindst 15 ECTS studier i kulturteoretiske problemstillinger af oversigtsgivende karakter.

Disse krav kan eksempelvis opfyldes ved at aflægge eksamen i Kulturteori og -analyse (15 ECTS) og enten Den Moderne Litteraturs og Kulturs Historie 1 (15 ECTS) eller Den Moderne Litteraturs og Kulturs Historie 2 på bachelortilvalg i litteraturvidenskab på Københavns Universitet (jf. Fagstudieordning for enkeltstående BA-tilvalg på IKK, 2019). 

Læs om ansøgningsproceduren

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.