Hvorfor læse litteraturvidenskab?

På litteraturvidenskab læser du udvalgte værker fra forskellige perioder og lærer at analysere teksternes tematiske strukturer og at placere dem i deres historiske sammenhæng. Du får samtidig kendskab til strømninger inden for den moderne kulturs historie og moderne kulturteori. 

Hvad kan jeg blive? 

Du kan fx komme til at arbejde som underviser eller finde beskæftigelse i medierne (bl.a. ved radio og tv, aviserne, ugebladene, teatrene), inden for reklame og marketing eller i kunstverdenen. Du kan også blive konsulent, informationsrådgiver, litteraturanmelder eller tekstforfatter.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i  ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i litteraturvidenskab består af  forskellige fagelementer, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. 

1. år 1. semester
2. semester
Ældre litteraturhistorie 1 (15 ECTS) Ældre litteraturhistorie 2 (15 ECTS)

Litteraturteori og -analyse 1 med værkopgave  (15 ECTS)

Litteraturteori og -analyse 2 (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Den moderne litteraturs og kulturs historie 1 (15 ECTS)

Den moderne litteraturs og kulturs historie 2 (15 ECTS)

Formidlingsprojekt (15 ECTS) Kulturteori og -analyse (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på litteraturvidenskab

Som studerende på litteraturvidenskab har du typisk 12 timers undervisning om ugen. På mange kurser – fx Litteraturteori og -analyse og Ældre litteraturhistorie – vil der hver uge være en forelæsning på to timer og tre timers seminarundervisning. I seminarerne diskuteres de skønlitterære tekster og sekundærtekster, der er blevet præsenteret til forelæsningen. Det bliver forventet, at du deltager aktivt og fx holder oplæg nogle gange i løbet af semestret. Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer.

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i litteraturvidenskab. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

På litteraturvidenskab dykker du ned i verdenslitteraturen i bredeste forstand dog med størst vægt på europæisk og amerikansk litteratur. Du kommer til at arbejde på tværs af grænserne mellem litterære genrer, kulturer og historiske perioder.

Der lægges både vægt på analysen af det enkelte værk og på litteraturens samspil med det omgivende samfund og de øvrige kunstarter. I arbejdet med litteraturen inddrages en bred vifte af hjælpediscipliner: kulturteori, sociologi, antropologi og historie.

FAQ Karrieremuligheder

 

Som studerende bliver du trænet i at forstå litteraturens forhold til den historiske og samfundsmæssige kontekst, den er skrevet i. Du får kendskab til de vigtigste kulturteoretiske positioner og bliver i stand til at belyse tekster fra forskellige perspektiver: historisk, sociologisk, antropologisk og kulturteoretisk.
I løbet af uddannelsen lærer du at identificere og beskrive en opgave eller faglig problemstilling og at tilrettelægge din arbejdsproces hensigtsmæssigt. Samtidig får du skærpet din forståelse af betydningsnuancer i tekster og andre sproglige og kulturelle fænomener.

Du lærer at arbejde systematisk med store stofmængder og komplicerede problemstillinger. Din opmærksomhed på sprog, kommunikation og betydningsdannelse i litteraturen og i bredere kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge, klæder dig på til at arbejde professionelt med sproglig kommunikation.

 

 

 

 

Som kandidat i litteraturvidenskab kan du bl.a. arbejde som underviser på højskoler, ungdomsuddannelser og inden for voksenuddannelse. Du kan også finde beskæftigelse i medierne (bl.a. ved radio og tv, aviserne, ugebladene, teatrene), inden for reklame og marketing eller i kunstverdenen. Du kan arbejde som konsulent, informationsrådgiver, litteraturanmelder eller tekstforfatter. Du er desuden kvalificeret til at arbejde med offentlig forvaltning, i servicevirksomheder og i forlagsverdenen.

Kendetegnende for kandidater fra litteraturvidenskab er, at de stort set alle producerer meget tekst i den ene eller anden form i deres job efter studiet. Eksempler på virksomheder:

 • Dansk Arkitektur Center
 • Danmarks Radio
 • Weekendavisen 
 • Aschehougs Forlag/ Egmont
 • Sundhed.dk, Danske Regioner
 • Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune
 • Ballerup kommune
 • Kunstakademiets Arkitektskole
 • Alkoholpolitisk Landsråd 

 

 

Studieliv

Uddannelsen hører hjemme på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK). Studiemiljøet på instituttet underbygges gennem både faglige og sociale tilbud. Tilbud, der spænder fra faglig indflydelse gennem fagråd og fordybelse på læsepladser til hyggeligt samvær i fagrådscaféen Roland Bar og redaktionelt arbejde med IKK’s fagblade.

Fagråd – Faglig indflydelse og sociale aktiviteter

Fagrådene på instituttet fungerer som demokratiske systemer, hvor studerende har stor indflydelse på uddannelserne – større indflydelse end mange nok er vant til fra gymnasiet, HF eller lignende. Støder du undervejs i dine studier på ting, der ikke fungerer, har du visioner for, hvordan du synes uddannelserne burde se ud, eller er du bare interesseret i at vide mere om, hvad der sker på studierne generelt, så burde du kigge forbi til et fagrådsmøde.

ROLAND BAR – Instituttets café og bar

ROLAND BAR er drevet af og for de studerende. Caféen består af et stort cafélokale med panoramavinduer og udsigt over kanalen samt et lobbyområde uden for caféen med sofaer, bordfodboldbord og det til stedet producerede installationskunstværk "Gravitypull (tourist) why thee implodes" af Ivan Perard og Marcus von Platen.

Fagblade og tidsskrifter på IKK

Mange af fagområderne på instituttet har deres eget uafhængige fagblad eller tidsskrift, hvor studerende deltager i eller står for hele produktionen:

IKK Artist Talks

IKK Artist Talks er en række uformelle samtaler mellem kunstnere fra den danske såvel som den internationale kunstscene og studerende ved IKK. IKK Artist Talks' primære formål er at skabe kontakt mellem den akademiske og den udøvende del af kunstverdenen, mellem de studerende og kunstnerne.

IKK Artist Talks arrangeres af Fagrådet for Kunsthistorie og Visuel Kultur.

Introugen på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Se Søndre Campus

Undervisningen på litteraturvidenskab foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i litteraturvidenskab.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Overvejer du at læse litteraturvidenskab, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser