Hvorfor læse dansk? 

På danskstudiet får du en kernefaglighed inden for litteratur, medier og sprog – både i et nutidigt og et historisk perspektiv. Samtidig har du mulighed for at dykke ned i de områder, du synes, er allermest spændende. Det kan være analyse af samtaler fra din yndlingspodcast, influenceres selvfremstilling på sociale medier eller et litterært blik på klimaforandringer.

Hvad kan jeg blive? 

Med en kandidatgrad i dansk kan du fx komme til at arbejde som underviser på gymnasiet/HF/VUC, professionshøjskole og højskole, eller du kan blive kommunikationskonsulent, SoMe Manager, redaktør, kulturformidler, litteraturformidler, copywriter, analyse- og strategikonsulent, projektleder eller projektmedarbejder inden for både det offentlige og private.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS point og hvert kursus vægter 15 ECTS. 

På tredje studieår læser du tilvalg, som er kurser, du selv vælger. Du kan læse tilvalg i udlandet og hvis du gerne vil være gymnasielærer, skal du vælge et gymnasiesidefag som tilvalg.

1. år

1. semester
2. semester

Grammatik og tekst (15 ECTS)

Sprog og kontekst (15 ECTS)

Litteraturanalyse (15 ECTS) Litteraturhistorie (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Medieanalyse (15 ECTS)

Danskfagets teorier og metoder (15 ECTS)

Moderne litteratur (15 ECTS)

Valgfag A (15 ECTS)

eller

Valgfag B (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Undervisningen på dansk

De første to år af din bacheloruddannelse på dansk ligger i ret faste rammer med 12 undervisningstimer om ugen. Du starter på et hold med cirka 35 studerende, som du følges med igennem din uddannelse. Undervisningen på dansk foregår både som holdundervisning og som forelæsninger (hvor hele årgangen er samlet i en stor forelæsningssal), så du vil opleve en blanding af underviseroplæg, klassediskussioner, gruppearbejde, øvelser og studenteroplæg.

 

 

Vil du høre mere om uddannelsen? Nicola fortæller om danskstudiet i en række film, der er optaget i løbet af det første år på uddannelsen.

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i dansk. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

En uddannelse i dansk vil give dig mange muligheder, når du er færdiguddannet.

Når du læser dansk, får du en kernefaglighed inden for dansk sprog, litteratur og medier, som vil give dig en bred og solid base af viden. Du har mulighed for at dykke ned i de områder, du synes er allermest spændende. Det kan være områder inden for dansk, men det kan også være fra andre uddannelser. Du kan fx kombinere dansk med:

 • Sprogpsykologi
 • Kønsstudier
 • Film- og Medievidenskab
 • Retorik
 • Litteraturvidenskab
 • Samfundsfag
Amalie er gymnasielærer på Vestskoven Gymnasium NEXT, hvor hun underviser i dansk og religion. Hun trækker på sin uddannelse både ift det faglige, men i lige så høj grad formidlingsdelen.
Kristin er ansat i Københavns Erhvervshus, hvor hun bl.a. trækker på de kompetencer i kommunikation og ledelse, hun fik på sin uddannelse.

Kirsten Ida er viceforstander på Roskilde Festivals Højskole. Hør, hvordan hun selv skabte sit job på baggrund af sine faglige og personlige kompetencer. 

Benjamin arbejder som marketing director hos Astralis og har kombineret sin hobby med sine kompetencer fra danskstudiet i hans karriere.

FAQ Karrieremuligheder

 

Hvis vi zoomer ind på kernefagligheden på dansk, så lærer du bl.a.

Hvad det vil sige at være en dygtig sprogmager, der binder mennesker og komplekse problemstillinger sammen. Det gør du fx ved at:

 • lære at analysere danske tekster grammatisk og retorisk
 • lære at forholde dig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning og indhold
 • arbejde med at formulere dig præcist og nuanceret

Hvor stor en rolle medier spiller i vores liv, kultur og historie. Det gør du fx ved at:

 • lære at analysere medieprodukters internationale, historiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst
 • opbygge en forståelse for forskellige mediers udtryksformer, genre, æstetik og udvikling

Hvor meget litteratur kan fortælle os om os selv og relationer mellem mennesker, både socialt, kulturelt og historisk. Det gør du fx ved at:

 • lære at beskrive og analysere litterære tekster
 • lære at diskutere litteraturen og litteraturhistoriens centrale begreber og se dem i en nutidisk og historisk sammenhæng
 • lære at formidle dine analyser. 

 

 

 

 

Kandidater i dansk arbejder inden for en meget bred vifte af brancher og løser mange forskellige opgaver. Der er mange, der arbejder som undervisere på gymnasier/HF/VUC, professionshøjskoler og højskoler eller på andre uddannelsesinstitutioner. Underviserjobs er den mere traditionelle karrierevej, men langt fra den eneste karrierevej. Over halvdelen af dem, som har læst dansk, finder jobs uden for undervisningsområdet.

Du kan fx arbejde som:

 • Kommunikationskonsulent
 • SoMe Manager
 • Redaktør
 • Kulturformidler
 • Litteraturformidler
 • Copywriter
 • Analyse- og strategikonsulent
 • Projektleder eller projektmedarbejder inden for både det offentlige og private
 • Underviser eller lektor

Med en kandidatgrad efter din bacheloruddannelse har du også mulighed for at søge en Ph.d. Du kan søge på Københavns Universitet, men du har også mulighed for at søge på et andet dansk eller et udenlandsk universitet.

 

 

 

Studieliv

Dansk er et bredtfavnende studie, hvor der er plads til alle. Der er et godt studiemiljø, der giver dig rig mulighed for at dyrke det faglige og sociale, både i undervisningen, sammen med dit hold og i udvalgene.

Her kan du læse om nogle af udvalgene på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. 

Fagrådet på dansk

Fagrådet på dansk er et socialt og fagligt forum for alle danskstuderende, der har en interesse i, hvordan deres uddannelse ser ud, uanset om man lige er startet eller er på sidste semester. Fagrådet arbejder med mange forskellige sager fx arbejde med revidering af studieordninger, klagesager, studiemiljø, og hvad der ellers skal til for at gøre danskstudiet bedre for alle.

Blå tirsdag

Blå Tirsdag har fokus på det faglige i en social kontekst. Her kan danskstuderende på tværs af årgange lægge studiebøgerne fra sig og udforske forskellige dele af danskstudiet på en anden måde. Udvalget arrangerer alt lige fra koncerter og digtoplæsninger til debatter og forfatterbesøg.

Nordisk Kaffebar

Nordisk Kaffebar er det daglige samlingspunkt for alle studerende på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Her serveres kaffe, te, kakao, søde sager, frugt og øl til studievenlige priser. Mens du nyder frirummet fra studiebøgerne, kan du læse Politiken, Information og Weekendavisen, eller slappe af med et spil Hint eller en omgang bordfodbold.

Frebaren

Frebaren er NorS’ fredagsbarudvalg. Fire gange hvert semester forvandles Kaffebarens lokale til en hyggelig bar, hvor du kan hygge dig og nyde en øl med andre studerende fra dit institut.  Sodavand, øl og drinks sælges til studentervenlige priser, og aftenerne er fulde af hygge, spil og dans. Det er en perfekt måde at slutte sin uge af på og chille med studiegruppen, mens man spiller Bezzerwizzer.

Festudvalget på NorS

Festudvalget sørger for, at alle studerende på NorS har et godt sted at samles med lækre drinks, god plads på floor og musik der passer til temaet. Der afholdes normalt to temafester i festsalen hvert semester for alle studerende på NorS, så der er plads til at tage et par venner med også (og resten af de studerende på HUM er også velkomne).

Se Søndre Campus

Undervisningen på dansk foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Jeg ser danskstudiet som en pose bland-selv-slik. Man kan putte alt muligt ned i den pose. Og så handler det jo bare om, at man selv synes, det er spændende.

Anna, studerende på dansk, fra KU Studieliv podcasten
Anna KU podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i dansk.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse på dansk, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os. 

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - dansk

Muligheder på studiet

 

Vi har spurgt to danskstuderende, hvad deres oplevelse er:

Studerende på 4. semester:

”Du har dansk på ’fuldtid’. Der er altså tid til at granske nogle hjørner af faget, som man kun lige rører på overfladen i gymnasiet. I litteraturfagene er der rent faktisk tid til at komme i dybden med værkerne, og det giver en meget større forståelse. Man skal også forvente, at niveauet stiger gevaldigt, og at der er en større forventning til både grammatisk niveau, men generelt også brugen af teori. De konventionelle ”afleveringer” skal være meget bedre teoretisk velbegrundede, og så får man et bedre indblik i sproget, så skrivereglerne ikke bare eksisterer ’fordi’.”

Studerende på 8. semester:

”For det første går du meget mere i dybden med de forskellige danskfaglige emner på universitetet end i gymnasiet. Derudover er der langt højere frihed til selv at bestemme; der står ikke en sur lærer og kigger dig over skulderen for at se, om du følger med eller svarer rigtigt. Din uddannelse og læring er dit eget ansvar. Slutteligt er der især på kandidaten også mere fokus på karriere og på, hvordan du kan anvende danskfaget professionelt, når du er færdig - det, synes jeg, er superfedt!”

 

 

Når du har afsluttet de obligatoriske fag på bacheloruddannelsen i dansk, kan du vælge at tone din uddannelse via dit sidefag (hvis du overvejer at blive gymnasielærer), eller via dit tilvalg (her kan du tage tre kurser inden for de områder du synes er allermest spændende). Du kan vælge kurser, der er samlet i en 'pakke' eller du kan selv sammensætte kurserne, som du synes giver mening.

De kurser, du kan tage på kandidaten i dansk, skifter fra semester til semester, så du kan tage lige netop de kurser, du interesserer dig for.

 

 

Danskstudiet er et fuldtidsstudium, og derfor er det bedst at arbejde maksimalt 8 timer om ugen på dit studiejob. Der er en høj grad af valgfrihed i, hvornår du kan lægge dit studiejob, fordi der ikke er mange skemalagte timer. Valgfriheden kræver meget selvdisciplin og evnen til at tilrettelægge en hverdag – du kan altid få hjælp af studievejledningen til at tilrettelægge dit studieliv.

 

 

Du kan komme i praktik på dit tilvalg på bacheloruddannelsen. I praksis er du på en praktikplads i ca. 3 måneder, hvor du lærer om praktikstedet og arbejder med konkrete projekter, som du i fællesskab med organisationen/virksomheden er blevet enige om, at du skal løse i praktikken.

 

 

 

 

 

Undervisning og forberedelse

 

 

Undervisningen foregår på hold på ca. 30-35 personer. Du har altid mindst to timers undervisning i træk, der fx kan forløbe sådan, at man i første time har et studenteroplæg eller et oplæg fra underviseren, der diskuteres i fællesskab i anden time. Der kræves en høj grad af deltagelse i undervisningen.

Studerende på 4. semester:

”Du har typisk fri én dag om ugen, hvor jeg eksempelvis har haft fri hver fredag i de første tre semestre. De sidste fire dage er der så fordelt 12 timer på, så i gennemsnit har man fire dage om ugen med 3 timers undervisning.”

 

 

Studerende på 4. semester:

I litteraturfagene varierer det en del. Nogle uger kan det være en lille bog, men det kan også være tre salmer. I nogle af fagene er det en del opgaveløsning, og det er måske mere aktivt end blot at læse. Der er kun 12 timers undervisning om ugen, og resten af de 37 timer (det er jo et fuldtidsstudie) er sat af til læsning. Nogle bruger mere og nogle bruger mindre tid.”

 

 

Vi har spurgt to danskstuderende, hvad deres oplevelse er.

Studerende på 4. semester:

”I det første semester er der relativt mange. I andet og tredje semester har det ikke været i samme grad, og det har primært været obligatoriske oplæg om udvalgte emner, som man har skullet forholde sig til. Så jeg vil ikke sige, at det er en uddannelse, hvor man bliver begravet i afleveringer.”

Studerende på 8. semester:

”Det er meget afhængigt af faget! På første år af bacheloren er der som regel 2-3 afleveringer per fag i løbet af et semester - og i nogle fag tæller afleveringerne som en del af eksamen. Der er også fag, hvor der slet ikke er løbende aflevering, men blot én afsluttende skriftlig eksamen. De skriftlige opgaver styrker dog læringen, da du er mere eller mindre tvunget til at sætte dig ind i stoffet - og det er i sidste ende en gevinst for dig, når du skal til eksamen!”

 

 

Vi har spurgt to danskstuderende, hvad deres oplevelse er:

Studerende på 4. semester

”Mit første semester var relativt dyrt, fordi jeg købte samtlige bøger fra ny. Man kan dog med fordel købe dem brugt, og der er en Facebook-gruppe, hvor man kan spare mange penge. Det er dog sådan, at man efter hvert semester, når man har gået der et år, kan sælge dem videre til næsten samme pris, så man ikke ”taber” penge over tid. Man får måske lige et chok første semester, men det udligner sig selv over tid (hvis man er smart!).”

Studerende på 8. semester

”Det er ikke så slemt at købe studiebøger her. Underviserne laver nogle rigtig gode kompendier på NorS, hvor de fleste tekster er i. Derudover har vi studievenlige priser i Academic Books, som findes på campus, og ellers kan jeg kun anbefale at købe dine bøger brugt, hvis budgettet er stramt, og hvis du ikke har noget imod et par noter i marginen og nogle highlights. NorS har en Facebook-gruppe, der hedder "Antikvariatet, INSS", hvor folk køber og sælger brugte studiebøger til billige penge!”

 

 

 

 

Lignende uddannelser