Kandidat i kognition og kommunikation

Kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation er en engelsksproget uddannelse, der beskæftiger sig med bevidstheden og de kognitive processer, der er på spil i kommunikationen mellem mennesker og mellem mennesker og teknologi.

Uddannelsen handler desuden om forståelsen af de budskaber, medierne sender i det moderne samfund.