Kandidat i kognition og kommunikation – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation på Københavns Universitet

Kandidat i kognition og kommunikation

Kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation (Cognition and Communication) er en engelsksproget uddannelse, der beskæftiger sig med bevidstheden og de kognitive processer, der er på spil i kommunikationen mellem mennesker og mellem mennesker og teknologi.

Uddannelsen handler desuden om forståelsen af de budskaber, medierne sender i det moderne samfund. 

Mere om uddannelsen

Læs mere om Master in Cognition and Communication, adgangskrav og optagelse på studies.ku.dk. Informationerne er på engelsk.