Hvorfor læse kommunikation og it?

Du bliver undervist i grundlæggende softwareudvikling, datadrevne teknologier og it-infrastruktur, og lærer at udvikle og designe it-løsninger til virksomheder og organisationer med udgangspunkt i analyser af brugernes adfærd og behov.

Hvad kan jeg blive? 

Du kan komme til at arbejde bredt med it, fx it-projektledelse, UX-design, softwareudvikling og digital og datadrevet forretningsudvikling inden for både den private og offentlige sektor. Fx som konsulent eller rådgiver i medievirksomheder, UX-designer, it-udvikler eller digital organisations- og forretningsudvikling.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Uddannelsen er opbygget af fagelementer, der måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Du kan se fagelementerne i skemaet nedenfor. Du kan også læse en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer.

1. år

1. semester
2. semester

Grundlæggende kommunikationsteori (15 ECTS)

Empiriske undersøgelsesmetoder 1 (15 ECTS)

Grundlæggende datalogi (15 ECTS) IT-infrastruktur (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Projekt i human-centered computing (15 ECTS)

Kommunikation i kontekst (15 ECTS)

Empiriske undersøgelsesmetoder 2 og videnskabsteori (15 ECTS)

Designprojekt (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Undervisningen på kommunikation og it

Kommunikationsdelen fylder lidt mere end it-delen på uddannelsen. De to områder vil dog oftest spille sammen, og den datalogi, du lærer, skal bruges i analyser af konkrete kommunikationssituationer. Der er i gennemsnit 12 undervisningstimer om ugen. Undervisningen indeholder en blanding af forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, casearbejde, diskussion og spørgsmål. En del af undervisningen foregår i moderne, fuldt udstyrede labs til undersøgelser af it-brug og kommunikation. 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i kommunikation og it. Du kommer igennem 11 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Når IT og data bliver en del af kerneforretningen, er der behov for tværfaglige kandidater til at sikre, at vi udvikler og anvender digitale ressourcer på en klog og forsvarlig måde til gavn for alle.

Kommunikation og it giver dig grundlæggende viden om, hvordan computere, databaser og it-netværk er opbygget. Du undersøger de digitale medier og it-løsninger, der er en stor del af vores hverdag – hvordan virker de, hvordan bruger vi dem og hvordan påvirker de vores liv og samfund?

FAQ Karrieremuligheder

 

På kommunikation og it får du systematisk viden om, hvordan computere, databaser og it-netværk er opbygget, samt om deres virkemåde og sociale anvendelser. Samtidig lærer du at analysere de kommunikationsprocesser og -problemer, der kan være ved at bruge it i arbejds- og hverdagslivet. 

Du skal arbejde praktisk med brugercenteret design og softwareudvikling og du får et solidt teoretisk fundament at stå på. Det giver dig gode forudsætninger for på den ene side selv at arbejde med at udvikle og designe it-løsninger, men også til at organisere og lede samarbejdet mellem fx softwareudviklere, UX-designere, kommunikatører og forretningsudviklere.

Hvis du vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i Kommunikation og it får du titlen cand. it.

Kommunikation og it’s kandidater får ofte rollen som bindeled mellem it-udvikling, og strategisk forretningsudvikling og ledelse i private og offentlige organisationer og mellem virksomheder og deres slutbrugere.

I løbet af uddannelsen får du erfaring med at løse konkrete it-relaterede opgaver for virksomheder og organisationer. Læs mere om virksomhedssamarbejde her.

En bachelor i kommunikations og it kan: 

 • beskrive computeres opbygning, virkemåde og karakteristiske anvendelser til kommunikation i organisationer og i andre sociale kontekster
 • gengive og sammenligne teorier om computere og andre mediers kommunikationsformer og genrer
 • planlægge og gennemføre analyser og design af afgrænsede it-systemer og deres brug
 • redegøre for forholdet mellem bestemte kommunikationsproblemer og mulige tekniske løsninger i en given kontekst herunder relationen mellem kravdefinition og kravspecifikation
 • redegøre for informations- og kommunikationsteknologiers samspil med de fremherskende kulturformer i bestemte organisationer eller samfund

 

 

 

 

Kandidatgraden i kommunikation og it giver en række forskellige jobmuligheder, men retter sig specielt mod tre arbejdsområder i den offentlige såvel som den private sektor:

 1. Konsulent-og rådgivningsvirksomheder inden for blandt andet markedsføring, it-udvikling og user experience design.
 2. Digital forretningsudvikling gennem blandt andet data mining og konceptudvikling.
 3. It-projektledelse med udgangspunkt i brugerne.

De første kandidater fra uddannelsen, der blev færdige i 2014, har fået it-relaterede job inden for både den private og offentlige sektor. Det er fx konsulent- og rådgiverjobs i medievirksomheder, jobs som UX-designer og it-udvikler og jobs inden for digital organisations- og forretningsudvikling. Der er generelt en meget høj beskæftigelse.

Du kan møde nogle af kandidaterne her

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen i kommunikation og it hører hjemme på Institut for Kommunikation (KOMM). Instituttet lægger vægt på faglig inspiration, socialt samvær og engagement, da det er nogle af de ting, der giver et godt studiemiljø.

På Kommunikation og it er der en særlig stemning og fællesskabsfølelse. Alle studerende på studiet har en fælles faglig interesse for IT – både de tekniske aspekter og de aktuelle problemstillinger som digitaliseringen rejser for samfundet og den enkelte. Og så bliver det faglige fællesskab i høj grad understøttet af uddannelsens stærke fokus på, at de studerende lærer at indgå i teams og i løsningen af konkrete problemstillinger. 

Vores studerende arbejder arbejder også med at designe konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger. Det sker bl.a. i Digilabs, hvor man kan udfolde sig kreativt i Makerspace, og arbejde med VR, eye-trackingsoftware osv. I undervisningen benytter vi os også af disse faciliteter.

I instituttets videnscenter finder du fagrelevant litteratur og læsepladser, hvor du i selskab med dine medstuderende kan læse i et roligt og uforstyrret miljø. Med dit studiekort har du adgang til videnscentret hele døgnet. Ud over instituttets eget videnscenter har du også mulighed for at benytte dig af Det Kongelige Biblioteks faciliteter.

I tillæg til det faglige fællesskab tilbyder Kommunikation og it en række mere uformelle sociale aktiviteter.

OLYMPEN og KOMMPASSET

OLYMPEN er caféen for hele instituttet, hvor der er mulighed for at mødes med sin læsegruppe, slappe af med et spil bordfodbold, skak eller andet i selskab med medstuderende. Hver fredag forvandles caféen til fredagsbaren KOMMPASSET, som deles med de studerende fra filosofi, pædagogik, retorik, informationsstudier og film- og medievidenskab og drives af de studerende selv. KOMMPASSET holder også institutfest et par gange i semesteret.

Fodbold for alle

Kommunikation og IT er hvert år repræsenteret i Universitetsfodbold, som er en turnering for alle videregående uddannelser i Københavnsområdet. Holdet hedder Kommitment FC og alle er velkomne. Holdet har tradition for at klare det godt i turneringen. Derfor er der selvfølgelig også andre trofaste kommit'ere, der møder op og hepper.

Kommunikation og it Alumneforening

Kommunikation og it Alumneforening er en forening for alumner fra bachelor- og kandidatuddannelsen i kommunikation og it. Foreningen arrangerer en række faglige arrangementer for både nuværende og tidligere studerende, hvor der er mulighed for at få indsigt i hvordan uddannelsen bliver brugt i praksis på arbejdsmarkedet.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Undervisningen på Kommunikation og it foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i kommunikation og it.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse på bacheloruddannelsen i kommunikation og it, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Kommunikation på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser