Kandidat i kommunikation og it

Vil du lære at omsætte viden om brug af it og nye digitale teknologier til nye produkter med forretningspotentiale for virksomheder og organisationer?

På uddannelsen får du en dybdegående viden om og forståelse af mediers betydning for kommunikation, samarbejde og innovation. Du skal arbejde med konceptudvikling og systemudvikling og lære at lede komplekse innovationsprocesser. Du får desuden erfaring med empiriske undersøgelser af brug af komplekse it-systemer, og du bliver i stand til at vurdere og perspektivere anvendeligheden af it-systemer og -netværk i forhold til virksomheders og andre organisationers opbygning og målsætninger.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Mød os på: