Kandidat i kommunikation og it – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i kommunikation og it på Københavns Universitet

Kandidat i kommunikation og it

Vil du lære at omsætte viden om brug af it og nye digitale teknologier til nye produkter med forretningspotentiale for virksomheder og organisationer? 

På uddannelsen får du en dybdegående viden om og forståelse af mediers betydning for kommunikation, samarbejde og innovation. Du vil bl.a. arbejde med konceptudvikling og systemudvikling og lære at tilrettelægge og lede komplekse innovationsprocesser. Du får desuden erfaring med empiriske undersøgelser af brug af komplekse it-systemer, ligesom du bliver i stand til at vurdere og perspektivere anvendeligheden af it-systemer og -netværk i forhold til virksomheders og andre organisationers opbygning og målsætninger.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studieliv

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på kommunikation og it?

Læs om studielivet på uddannelsen.