Bachelor i informationsstudier

Hvad betyder den digitale udvikling for kultur og samfund, lokalt, nationalt og globalt? Og hvilke implikationer har digitalisering for sammenhængskraft i samfundet og for demokrati, bæredygtighed og identitet?

På uddannelsen i informationsstudier (tidl. informationsvidenskab og kulturformidling) lærer du at forstå og undersøge kultur og digitale medier i et bredt perspektiv. Du lærer bl.a. hvordan systemer og platforme fungerer og du skal designe løsninger, der kan løse konkrete udfordringer i virksomheder og i kulturinstitutioner. Det kan være udvikling af nye formater til online løsninger, digitalisering og organisering af kulturarvsmateriale eller udvikling af nye former for formidling, brugerinddragelse og samskabelse.

Når du starter, skal du i løbet af det første semester specialisere dig i enten Information og it, der fokuserer på teknologier og udvikling af systemer og databaser, eller Arkiver, biblioteker og museer, der har fokus på de kulturelle institutioner, kulturpolitik og kulturformidling.

På begge specialiseringer arbejder du tæt sammen med virksomheder og kulturinstitutioner, og blandingen af teoretisk læring og praktiske øvelser lærer dig at omsætte dine ideer og viden til konkrete produkter. Læs mere om, hvad du kan med uddannelsen.