Karriereportrætter

En uddannelse i kommunikation og it kan lede mange steder hen. Her kan du møde nogle af de færdige kandidater fra uddannelsen.

Mathias Nick Andersen blev færdig kandidat i kommunikation og it i 2014.

Hvad laver du idag?

I dag arbejder jeg som CPO (Chief Product Officer) I Monsenso, en software virksomhed, der tilbyder en beslutnings- og behandlingsstøtte platform til psykologer og psykiatere og deres patienter.

Virksomheden er netop gået på børsen og i den sammenhæng er jeg blevet rekrutteret til at definere en ny produktvision og -strategi, og eksekvere på de ting, vi skal udvikle for at platformen kan skalere til nye markeder, løse brugernes behov, samtidig med at vi kan tjene penge på det.

Det betyder, at jeg bruger det meste af min tid på at være kravstiller til vores udviklingsteam. Jeg bruger også en masse tid på at forstå, hvad vores kunder efterspørger, hvad markedet tilbyder og hvilke teknologier og muligheder, der vil være oplagte for os at løbe efter. Jeg taler løbende med vores sælgere og produktkonsulenter og indsamler feedback og input derfra, og så tester jeg de forskellige løsningsforslag på kunder og slutbrugere.

Med udgangspunkt i de indsamlede indsigter og produktstrategien omsætter jeg  disse - sammen med vores designer og udviklere - til features, vi kan implementere i produktet. Konkret betyder det, at jeg skriver kravene og evt. laver wireframes eller giver input til high fidelity mockups, som vi så kan teste og derefter implementere i produktet.

Udover den daglige produktledelse, indgår jeg også i selskabets øvrige ledelse, hvor jeg er med til at definere forretningens overordnede strategi og de daglige beslutninger ift. ansættelser, økonomistyring, forretningsudvikling og regulatorisk compliance, da vores løsning er klassificeret som medicinsk udstyr.

Hvordan var din vej frem til dette job?

Jeg skrev speciale i samarbejde med Falck og fik i den forbindelse nogle gode kontakter. Efter jeg afsluttede specialet blev jeg ansat som UX Designer på konsulentbureauet Advice, hvor jeg havde været som praktikant og deltidsansat under studiet. Allerede nogle måneder efter specialet spurgte Falck om jeg ville være med til at starte en digital innovationsenhed. Det takkede jeg ja til, og i begyndelsen af 2015 startede jeg som digital forretningsudvikler, hvor mit ansvar var at designe og udvikle digitale koncepter, der udfordrede Falcks eksisterende forretningsmodeller og produkter. Halvandet år senere fik jeg muligheden for at stå i spidsen for Falcks digitale afdeling, hvor jeg - sammen med mit team - havde ansvaret for Falcks webshop, apps og selvbetjeningsløsninger.

I udgangen af 2018 skiftede jeg til softwarevirksomheden Dawn Health, der udvikler digitale sundhedsløsninger til farmaceutiske virksomheder og sundhedssektoren. Her fik jeg muligheden for at starte et kontor op i De Forenede Arabiske Emirater, hvor jeg drev en række strategiske kundeprojekter og etablerede selskabets tilstedeværelse i mellemøsten og en række markeder i Asien og Nordafrika. Efter et års tid rejste min familie og jeg hjem til Danmark igen, hvor jeg fortsatte i Dawn Health som design og strategidirektør, indtil jeg startede i Monsenso i udgangen af 2020.

Hvad er det vigtigste, du har fået med fra din uddannelse?

På Kommunikation og IT lærer man om vigtigheden af at inddrage brugerne og forstå deres behov, før man kigger på teknologien. Det bruger jeg hver dag, når jeg skal prioritere og tilrettelægge vores initiativer og projekter. I Monsenso er det mit ansvar at vores løsning balancerer kundernes behov, platformens teknologiske muligheder og begrænsninger, og at det hele samtidig kan kommercialiseres. På studiet har jeg tilegnet mig en masse metoder og teorier, der hjælper mig med at finde lige netop den balance.

Dit bedste karriereråd til nuværende studerende?

Kom ud og få nogle praktiske erfaringer ved siden af studierne, så du kan spore dig ind på, hvor og hvordan du kan bruge det, du lærer på uddannelsen. Find et studiejob, noget frivilligt arbejde eller start en lille virksomhed. Det handler om at få afprøvet sig selv og den viden, man tilegner sig. Det er også uvurderlig læring at skrive opgaver i samarbejde med virksomheder eller andre organisationer, og noget som jeg personligt, har haft stor gavn af.

Ønsker man at gå i den retning, jeg har gået karrieremæssigt, tror jeg også på, at man skal være fagligt nysgerrig på både de tekniske og designmæssige aspekter ved studiet uden nødvendigvis at specialisere sig i den ene eller anden retning. For mig har det været ekstremt gavnligt både at kunne diskutere teknisk arkitektur med IT-direktøren såvel som branding og marketing med marketingsdirektøren på et fagligt kvalificeret niveau.

Interview, april 2021

 

 

Sara Victor-Hansen blev færdig kandidat i kommunikation og it i 2014.

Hvad laver du idag?

Jeg arbejder som Agil Coach in en digital innovations-afdeling i Novo Nordisk, som jeg var med til at bygge op i sommeren 2018. Her har jeg været ansvarlig for at starte agile teams op, hvis formål er at udvikle digitale løsninger baseret på de nyeste teknologier til forskellige dele af organisationen. Vi understøtter alt fra udviklingen af nye molekyler til leveringen af medicin med vores digitale produkter. Udover at træne i agile metoder, roller og værktøjer, som har været nye for organisationen, går mit arbejde grundlæggende ud på at ændre den kultur, der bl.a. styrer, hvordan vi tager beslutninger, og hvordan vi måler og er bevidste om, at dét, vi laver, er værdifuldt. Med andre ord arbejder jeg mest med mennesker, selvom det synlige er processerne og de digitale produkter, vi bygger.

Til dagligt går min tid med at afholde workshops med fokus på produktudvikling eller team-dynamikker, træne folk i agile processer og kulturen bag, coache teams og ledelsen, og løse de udfordringer, der opstår, når de agile modeller ikke synes at passe sammen med virkeligheden. Fordi området er i vækst, er jeg også med til den videre forretningsudvikling af afdelingen, hvor vi bl.a. kigger på nye forretningsmodeller, og hvordan vi kan understøtte den kultur, som er vores vision. Som noget nyt har jeg påtaget mig ansvaret at facilitere de tidlige innovationsstadier af nogle af vores nye produkter, og er dermed med til at forbinde typiske innovationsprocesser med agile processer.

Hvordan var vejen frem til dette job?

Efter studiet søgte jeg ind på Novo Nordisk’s graduate-forløb og brugte de næste to år på at rotere rundt i organisationen i forskellige roller. Jeg arbejdede bl.a. med design af forretningsprocesser i produktionen, ny strategi for en IT-platform, analyse af data, kommunikation til slutbrugere og forandringsledelse. Jeg var også udstationeret på kontoret i Schweiz, hvor jeg udover arbejdsopgaverne fik afprøvet at leve og arbejde i et andet land. Efter graduate-forløbet fik jeg en stilling som intern konsulent på IT-projekter, hvor jeg var ansvarlig projektleder for bl.a. migreringen af data fra et stort IT-system og udbudsprocessen af samme system. Fælles for mine første fire år var, at jeg arbejdede på projekter, og det var også interessen for store, komplekse IT-projekter, der drev mig.

Herefter fik jeg imidlertid muligheden for at være med til at ændre den måde, vi leverede værdi på, til en mere bruger-centreret og iterativ måde, og jeg var med til at starte en ny afdeling op sammen med en håndfuld kollegaer indenfor det digitale innovationsområde. Min interesse for det komplekse og det metodiske kunne nu direkte kombineres med min viden indenfor User Experience (UX), iterativ udvikling og prototyper, når jeg var ansvarlig for at starte nye produkter op og træne andre i det metodiske (proces, roller og værktøjer) igennem min rolle som Agil Coach, og når vi skulle rekruttere nye profiler til vores teams såsom softwareudviklere og User Experience-designere.

Hvad er de vigtigste kompetencer, du har med dig fra din uddannelse?

På studiet lærte jeg, at det er centralt at forstå brugerne og deres behov, før vi giver os i kast med at designe og udvikle teknologi. Jeg lærte at stille spørgsmålet ”Hvorfor?”, før jeg løb videre til ”Hvad?” eller ”Hvordan?”.

Den brugercentrerede tilgang har hjulpet mig med at forstå kunderne i de projekter, jeg har arbejdet på, og endnu mere i mit nuværende job, hvor jeg hjælper organisationen med at fokusere på værdien, som vi vil skabe ved at løse et konkret problem, samt sørge for, at vores teams løbende søger feedback fra slutbrugerne for at sikre sig, at vi (stadig) er på rette vej med de design- og teknologi-valg, vi tager. Det var især vigtigt for mig, at jeg på studiet fik en konkret værktøjskasse med metoder indenfor brugerinddragelse, indsamling af viden, og udvikling af produkter, og at vi i studietiden løbende havde projekter, hvor vi kunne afprøve vores viden. Det betød, at jeg mere selvsikkert kunne tage værktøjskassen i brug, da jeg blev færdig på studiet.

Hvad er dit karriereråd til nuværende studerende?

Gå nysgerrigt til dit studie og din studietid, og prøv så meget af din viden af, som du kan igennem studie-projekter, studiejobs, præsentationer, deltagelse i studienetværk, evt. at starte egen virksomhed og/eller udlandsophold. Du behøver ikke gøre det hele, men hver erfaring vil få dig tættere på at identificere, hvilke fag og emner, der er særligt interessante for dig, og konkretiseringen af din viden vil give dig selvtillid, når du skal søge dit første job.

Studiet giver dig en unik mulighed for at tilegne dig en bred række evner og erfaringer på relativt kort tid. På arbejdsmarkedet kommer den variation ofte over længere tid igennem forskellige jobs. Husk at du ikke kun uddanner dig til dit første job, selvom det første job ofte er meget i fokus. Du kommer til at trække på din viden fra studiet mange år senere, nogle gange i kontekster og jobs, som du ikke havde forudset, fordi dine interesser ændrede sig, eller du fik en unik mulighed hen ad vejen. Her vil en bred faglig værktøjskasse hjælpe, når karrieren tager sving i ubekendte retninger. Så brug studiet, fremsøg din interesse uden at få tunnelsyn, og bibehold nysgerrigheden, når du engang er færdig på studiet.

Interview, april 2021