Hvorfor læse retorik? 

På uddannelsen i retorik kommer du til at arbejde teoretisk og analytisk med mange former for kommunikation og deres funktion i forskellige situationer. Du lærer også om retorikkens historie og samfundsmæssige betydning. Samtidig lærer du det retoriske håndværk gennem praktiske mundtlige og skriftlige øvelser.

Hvad kan jeg blive? 

Med en retorikuddannelse kan du lave kommunikations-, kursus- og konsulentarbejde i offentlige og private organisationer eller som selvstændig, fx som taleskriver i et ministerium eller kommunikationsansvarlig i en medievirksomhed, kommune eller interesseorganisation.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i retorik består af 9 fagelementer, som du kan se i skemaet nedenfor. Hvert fagelement tæller 15 ECTS-point.

1. år

1. semester
2. semester

Retorisk teori og analyse (15 ECTS)

Retorisk skrivning, sprog og stil  (15 ECTS)

Retorisk praksis og stemmebrug  (15 ECTS) Argumentation (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Retorisk skrivning og rådgivning (15 ECTS)

Retorik i samfundet (15 ECTS)

Retorisk kritik (15 ECTS)

Mundtlig retorik og rådgivning (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på retorik

Undervisningen består både af teori og praktiske øvelser. Der er 12 timer skemalagt undervisning om ugen. Hver årgang opdeles på to hold. En del af undervisningen foregår på disse hold, og i andre kurser er en hel årgang samlet. På nogle kurser deltager også tilvalgsstuderende, der supplerer deres grunduddannelse i fx statskundskab, historie eller filosofi med retorikfaglige kurser. Der veksles mellem forskellige undervisningsformer: forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner og øvelser. Gruppearbejde med medstuderende er en integreret del af undervisningen på flere kurser.

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i retorik. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Retorik er læren om hensigtsmæssig kommunikation i teori og praksis. Det er et moderne kommunikationsfag med rødder i den klassiske retoriske tradition: Hvordan fungerer retorik i konkrete situationer? Gør talen, debatindlægget, reportagen, undskyldningen, protestaktionen eller fortællingen det ønskede indtryk på sine modtagere? Hvilke træk gør den troværdig, oplysende og bevægende - eller uklar og overvældende?

Ud over at retorikken er en videnskab, der analyserer forskellige typer af kommunikation med hensyn til både form og indhold, vurderer den også: Hvilke værdisæt eller verdenssyn afspejler denne retorik, og hvilken betydning kan det have for modtagerne eller samfundet mere generelt?

FAQ Karrieremuligheder

 

På uddannelsen i retorik kommer du til at arbejde teoretisk og analytisk med tekster af argumenterende, formidlende og æstetisk art. Samtidig er faget praktisk orienteret, og du bliver trænet i at skrive og revidere artikler og holde mundtlige oplæg og taler for større forsamlinger. Samarbejde og feedback er centralt i alle disse aktiviteter fra idefasen og til præsentationen. Uddannelsen giver på denne måde indsigt i retoriske virkemidler, argumentation, sproglig udformning og fremførelse og gør dig i stand til forholde dig fagligt til kvaliteterne og funktionerne af retorik i samfundet.

 

 

 

 

Med en retorikuddannelse kan du lave kommunikations-, kursus- og konsulentarbejde i offentlige og private organisationer eller som selvstændig. Det kan være som taleskriver i et ministerium eller rådgiver, redaktør eller på anden måde kommunikationsansvarlig i en medievirksomhed, kommune eller i en interesseorganisation.

Retorikere arbejder bl.a.

  • i stat og kommune, fx hos SKAT og DSB samt i folketingsgrupper og ministerier 
  • i interesseorganisationer, fx IBIS og Fødevarebanken
  • selvstændigt som iværksættere
  • i kommunikations- og konsulentbureauer, fx Advice a/s, Radius Kommunikation og Rhetorica

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen i Retorik hører til på Institut for Kommunikation (KOMM). Her der er mange muligheder for at engagere sig – også uden for undervisningen – og opsøge faglig inspiration og fællesskab, deltage i arrangementer eller selv tage initiativ til et nyt.

Biblioteket

KOMMs eget bibliotek er del af Det Kgl. Bibliotek og har relevant faglitteratur, printere og scannere. Der er desuden gode læsepladser, hvor du kan forberede dig til undervisning – alene i fred og ro eller sammen med din studiegruppe. Der er også bibliotekarer at spørge, hvis du har brug for hjælp – fx til at bruge databaser og andre digitale ressourcer i forbindelse med opgaveskrivning.

Epideictic Encounter

I perioder arrangerer frivillige studerende talekonkurrencer om fredagen, Epideictic Encounter, der har navn efter den klassisk retoriske talegenre epideiktikken, som omfatter lejlighedstaler af enhver art, der hylder og dadler, bekræfter fællesskaber og leger med sproget. Til Epideictic Encounter mødes retorikstuderende i uformelle rammer. Her kan du selv deltage, eller du kan overvære medstuderende duellere på ord inden for skiftende temaer som Verdens Bedste Uhyre, Verdens Bedste Sidekick eller Gudernes Kamp.

Retorisk Arena

Retorisk Arena er en populærvidenskabelig platform for retorik og kommunikation, der redigeres og udgives af frivillige retorikstuderende

Retoriks Fagråd

I Fagrådet mødes retorikstuderende på tværs af årgange med jævne mellemrum og diskuterer uddannelsens fortid, nutid og fremtid. Til fagrådsmøderne kan du høre nyt fra de forskellige årgange og få indflydelse på faglige og administrative beslutninger. Fagrådet kan stille forslag til Studienævnet på KOMM, der omvendt spørger fagrådene til råds, når der skal laves ændringer fx i uddannelsens eksamensformer og fagudbud, nye rammer for studiegruppearbejde, kursusevalueringer eller praktik.

Studentercafé

Studentercaféen KOMMpasset deles og drives i fællesskab med studerende fra instituttets andre fag. Caféen sælger billig kaffe og tilbyder uformelle rammer for gruppemøder, forberedelse eller afslapning. Derudover lægger caféen lokaler til fredagsbarer og fester og af og til en fortælleeftermiddag eller quizaften.

Human & Legal Innovation Hub

Hvis du selv eller som del af en gruppe har en idé til en virksomhed, du gerne vil drive, kan du få inspiration og støtte – og måske endda kontorplads – på den lokale innovation hub for Humaniora, Jura og Teologi. Retorikstuderende er eller har været knyttet til hubben med forskellige projekter fra den online platform Retorisk Arena til standupvirksomhed og talekurser.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Undervisningen på retorik foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

På retorik bliver man klogere på, hvem der har ordet, og hvem der ikke har det. Det er ikke kun studiet om god kommunikation og om at kunne rådgive andre i det. Det er også studiet om at kunne se det, som andre gør med sproget.

Danna, studerende på retorik, fra KU Studieliv podcasten
Hør podcast med Danna, der læser retorik

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i retorik.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse på bacheloruddannelsen i retorik, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Kommunikation på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser