Bachelor i lingvistik

Er der væsentlige fællestræk ved alle sprog? Hvorfor ændrer sprog sig med tiden? Hvordan udtaler vi ord og sætninger?

Lingvistik betyder sprogvidenskab, og faget adskiller sig fra andre sprogfag ved netop at fokusere på de forhold, som er fælles for sprogs opbygning, anvendelse og udvikling. Du kommer til at arbejde med, hvordan forskellige sprog er bygget op, hvilket forhold der er mellem skriftsprog og talesprog, og hvordan sprog udvikler sig gennem tiden. Læs mere om hvad du kan med uddannelsen.