Hvorfor læse lingvistik?

Lingvistik betyder sprogvidenskab, og faget adskiller sig fra andre sprogfag ved netop at fokusere på de forhold, som er fælles for sprogs opbygning, anvendelse og udvikling – herunder sprogs struktur og sprog som kommunikation. 

Hvad kan jeg blive? 

Med denne baggrund kan du fx komme til at arbejde inden for telekommunikation og med udvikling af systemer til maskinoversættelse, intelligente søgesystemer, talegenkendelse og produktion af tale ud fra skrift. Eller du kan komme til at arbejde med diagnosticering og behandling af taleproblemer, undervisning i fremmedsprog eller i forlagsbranchen.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. 

De første to semestre (første studieår) på bacheloruddannelsen i lingvistik er fælles for alle studerende. På 3. semester skal du vælge en specialisering. Nedenfor kan du se studiestrukturen for uddannelsens specialiseringer:

 

 

 
1. år 1. semester
2. semester
Introduktion til lingvistik (15 ECTS) Typologisk grammatisk analyse (15 ECTS)
Dansk sprog (15 ECTS) Fonetik og fonologi (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Sproglig analyse i praksis (15 ECTS) Lingvistisk teori og metode (15 ECTS)
Akustisk analyse (15 ECTS) Semantik og pragmatik (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)


Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer

 

 

 

 

 
1. år 1. semester
2. semester
Introduktion til lingvistik (15 ECTS) Typologisk grammatisk analyse (15 ECTS)
Dansk sprog (15 ECTS) Fonetik og fonologi (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Sproglig analyse i praksis (15 ECTS) Lingvistisk teori og metode (15 ECTS)
Germansk sproghistorie (15 ECTS) Indoeuropæisk fonologi og morfologi (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)


Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer

 

 

 

 

1. år 1. semester
2. semester
Introduktion til lingvistik (15 ECTS) Typologisk grammatisk analyse (15 ECTS)
Dansk sprog (15 ECTS) Fonetik og fonologi (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Sproglig analyse i praksis (15 ECTS) Lingvistisk teori og metode (15 ECTS)
Germansk sproghistorie (15 ECTS) Indoeuropæisk fonologi og morfologi (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Græsk propædeutik (15 ECTS) Græsk og latinsk sproghistorie (15 ECTS)
Latinsk propædeutik (15 ECTS) Hittitisk (15 ECTS)

4. år

7. semester

Vedisk sanskrift (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)


Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer

 

Undervisningen på lingvistik

De fleste kurser foregår som holdundervisning, som du kender det fra din ungdomsuddannelse. En gang i mellem vil der være større forelæsninger. I undervisningen diskuterer de studerende det læste stof sammen med underviseren. På de fleste kurser er der også øvelser i at anvende de metoder, du har læst om, så du får erfaring med at lave lingvistiske analyser. I de kurser, der er fælles for specialiseringerne i funktionel-kognitiv lingvistik og indoeuropæisk, herunder hele første studieår, læser alle lingvistikstuderende sammen. Herefter bliver årgangen opdelt i nogle af kurserne på baggrund af specialiseringsvalg. 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i lingvistik. Du kommer igennem 11 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Uddannelsen i lingvitik giver indsigt i forskellige teoretiske tilgange til sprogs struktur og sprog som kommunikation. På uddannelsen bliver der anvendt både naturvidenskabelige og humanistiske metoder, og du kommer til at arbejde med uddragelse af mønstre og tendenser fra store datamængder. Du kommer til at arbejde med udtale såvel som med andre udtryksmidler.

Færdiguddannede lingvister har en god generel viden om sprog og om sammenhængen mellem sprog og kultur samt en evne til selvstændigt at behandle store datamængder og til at videreformidle såvel data som analyseresultater, der gør dem attraktive for både akademiske som øvrige arbejdspladser.

Eli arbejder som sprogspecialist hos et oversættelsesbureau. Hør om hendes vej ud i karrieren.

Mads underviser i lingvistik på Københavns Universitet. Hør om hans karriereplaner.

Ida arbejder meget direkte med lingvistik i sin hverdag på Det danske sprog- og litteraturselskab.

FAQ Karrieremuligheder

 

På uddannelsen får du viden om sprogs opbygning og udvikling og om forskelle og ligheder mellem verdens sprog og lærer at analysere sproglige og delvist sprogligt relaterede kulturhistoriske problemer i et aktuelt og historisk perspektiv. Samtidig bliver du fortrolig med den historiske udvikling i sprogvidenskabens teoridannelser fra 1800-tallet til i dag.

Gennem studierne i lingvistik bliver du i stand til at:

 • analysere kendte og ukendte sprog - grammatisk, fonetisk, fonologisk og semantisk-pragmatisk og begrunde analysen.
 • læse akademisk litteratur på dansk og engelsk.
 • forstå videnskabelige tekster kritisk – både teksters indhold, deres anvendelighed og deres troværdighed.
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde.
 • sortere information og uddrage mønstre og tendenser fra sproglige data af kompleks art.
 • identificere og afgrænse mindre analyseproblemer inden for sprog, søge information der belyser dem, vælge og anvende passende metoder til løsninger (herunder it-baserede metoder) og formidle både problemer og løsninger på præcist skriftligt dansk og i en form, der er acceptabel inden for den faglige tradition.

Uddannelsen har tre specialiseringsmuligheder, hhv. specialisering i funktionel-kognitiv lingvistik, specialisering i indoeuropæisk og udvidet specialisering i indoeuropæisk. På de to sidstnævnte dykker du dybere ned i det sammenlignende og historiske studium af de indoeuropæiske sprog - verdens mest udbredte sprogfamilie, hvortil også dansk hører. Sprogfamilien omfatter de germanske, italiske (herunder romanske), keltiske, balto-slaviske, indo-iranske og anatoliske sprog samt græsk, armensk, albansk og tokharisk. På den udvidede specialisering indgår sprogundervisning i klassisk græsk, latin, hittitisk og vedisk sanskrit.

På specialiseringen i funktionel-kognitiv lingvistik kommer du til at gå i dybden med at analysere, hvordan mennesker bruger sprog, og hvordan vores kommunikative behov er med til at forme sprogets grammatik, samt hvad det er, der gør mennesket i stand til at tale og forstå sprog.

Læs om forskning i lingvistik.

 

 

 

 

De fleste studerende har allerede i løbet af studiet opnået erhvervserfaring som oversættere, undervisere (fx i dansk som andetsprog), på forlag eller med forskellige former for formidling. Der er også flere studerende, der har arbejde hos sprogteknologiske virksomheder.

Færdige kandidater har en god generel viden om sprog og om sammenhængen mellem sprog og kultur samt en evne til selvstændigt at behandle store datamængder og til at videreformidle såvel data som analyseresultater, der gør dem attraktive for både akademiske som øvrige arbejdspladser.

Udviklingen i informationsteknologien har betydet, at kandidater med en solid viden om sprog i dag efterspørges i mange nye sammenhænge både i det offentlige og i det private erhvervsliv. Kandidater i lingvistik kan med deres kombination af naturvidenskabelige og humanistiske kompetencer finde ansættelse fx inden for telekommunikation og ved udvikling af systemer til maskinoversættelse, intelligente søgesystemer, talegenkendelse og produktion af tale ud fra skrift.

Det er også muligt at komme til at arbejde med diagnosticering og behandling af taleproblemer, med undervisning i fremmedsprog og inden for forlagsbranchen med udgivelser af ordbøger og leksikon, hvor der kræves viden om sprogs struktur og funktion og evne til at danne sig et hurtigt overblik over komplekse sproglige sammenhænge.

Endelig er der en del kandidater der vælger en karriere i forskningsverdenen via en ph.d.-uddannelse – enten i Danmark eller i udlandet.

 

 

 

Studieliv

Årgangene på Lingvistik tæller cirka 35 studerende. Det betyder, at der er en hyggelig stemning og en god kontakt mellem de studerende. Miljøet er aktivt - både socialt og fagligt. I fagrådet engagerer de studerende sig i faglige og sociale spørgsmål, og du kan også få indflydelse på kursusudbuddet på uddannelsen. Det sociale liv blomstrer, for eksempel ved institutfesterne, som bliver holdt sammen med de øvrige studerende fra instituttets fag.

Nordisk Kaffebar

Nordisk Kaffebar er det daglige samlingspunkt for alle studerende på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Her serveres – ud over kaffe - the, kakao, guf, frugt og øl til studievenlige priser. Der holdes fredagsbar i Kaffebaren ca. én fredag om måneden. 

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs om hvad der sker på universitetet, når du ikke har undervisning, find ud af hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Se Søndre Campus

Undervisningen på lingvistik foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Det lyder cheesy, men det har overrasket mig, hvor glad jeg er for det. Jeg kan nogle gange stadig sidde med sommerfugle i maven til en forelæsning, fordi jeg synes, det er så fedt!

Emma, studerende på lingvistik, fra KU Studieliv podcasten
Emma - lingvistik fra KU podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i lingvistik.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse på lingvistik, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os. 

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser