Bachelor i kognitions- og datavidenskab

Vil du gerne forstå de kognitive processer bag den måde, vi træffer beslutninger på? Og har du samtidig lyst til at lære at programmere og arbejde med databehandling?

Så er den nye bacheloruddannelse i kognitions- og datavidenskab som skabt til dig.

Kognitionsvidenskab ligger i et krydsfelt mellem naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. På uddannelsen kommer du til at studere psykologien bag data med naturvidenskabelige metoder.

På uddannelsen vil du blandt andet lære at designe computeralgoritmer, som mennesker kan forstå og bruge til at træffe vigtige medicinske, finansielle og juridiske beslutninger. Du vil få svar på, om kunstigt intelligente algoritmer og chatbots fungerer på samme måde som den menneskelige hjerne. Og du vil lære om programmer i den menneskelige hjerne, som minder om kunstige neurale netværk.

Når verden ændrer sig, må uddannelserne følge med. Bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab er ny, men efterspørgslen efter den viden, du får på uddannelsen, er kommet for at blive: Fremtidens udfordringer med big data, chatbots og kunstig intelligens kræver ekspertise i datalogi, psykologi, neurovidenskab, lingvistik og filosofi - fordi der er psykologi bag data.