Kandidat i social datavidenskab

Privatpersoner, organisationer og samfund i hele verden oversvømmes af nye typer data, især digitale data. Samlebetegnelsen for analyser af disse digitale spor er ”datavidenskab”. På kandidatuddannelsen integreres analyse af store mængder ustrukturerede data – ”big data” – med samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder. Vi kalder denne integration social datavidenskab

På kandidatuddannelsen kombineres samfundsvidenskabelige kompetencer og viden med datavidenskabelige værktøjer. Eller sagt mere præcist: Uddannelsen kombinerer de nyeste datavidenskabelige teknikker, herunder maskinlæring, predictive analytics og naturlig sprogforståelse, med kernefaglige sociologiske, økonomiske, antropologiske, politologiske og psykologiske teorier og metoder, der gør de studerende i stand til at identificere, vurdere og løse samfunds- og erhvervsmæssige problemer i den digitale tidsalder. Social datavidenskab er altså ikke bare en tværfaglig kombination af samfunds- og datavidenskabelige elementer, men et egentligt nyt fagområde med egne undersøgelses-, metode- og analysemidler og mål.

Studiet bygger på tre centrale begreber – adfærd, netværk og ideer – som det nye social datavidenskabelige område deler med de fem eksisterende samfundsvidenskabelige fag på KU (antropologi, psykologi, sociologi, statskundskab/samfundsfag og økonomi). Adfærd handler om det, mennesker gør – deres vaner og beslutninger. Netværk er de forbindelser, de skaber – sociale relationer og deres organisering og institutionalisering. Og ideer henviser til det, folk ved og tænker (herunder hvad de tror, de ved) – deres viden, præferencer og værdier.