Kandidat i social datavidenskab

Har du lyst til at lære, hvordan du kombinerer samfundsvidenskabelige kompetencer og viden med datavidenskabelige værktøjer? Vil du gerne lære at identificere, vurdere og løse samfunds- og erhvervsmæssige problemer i den digitale tidsalder?

Privatpersoner, organisationer og samfund i hele verden oversvømmes af nye typer data, især digitale data. På kandidatuddannelsen lærer du at integrere analyse af store mængder ustrukturerede data, ”big data”, med samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder. Derudover kombinerer uddannelsen de nyeste datavidenskabelige teknikker, herunder maskinlæring, prediktive analyser og naturlig sprogforståelse, med centrale samfundsvidenskabelige teorier og metoder. Vi kalder denne integration social datavidenskab.