Kandidat i sikkerheds- og risikoledelse

Alle organisationer, borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder må i dag definere risici, administrere sikkerhed og bidrage til at skabe et robust og modstandsdygtigt samfund og marked.

På denne kandidatuddannelse lærer du at navigere i det komplekse og globale miljø, som offentlige og private organisationer i dag opererer i. Kandidatuddannelsen i Sikkerheds- og Risikoledelse præsenterer dig for, hvordan globale trusler som fx terrorisme, finanskrise og klimaforandringer forandrer den traditionelle risiko- og trusselsforståelse, og lærer dig at analysere den politiske og organisatoriske usikkerhed, som følger heraf.

Du vil således opnå kompetencer til at oversætte disse sikkerhedsudfordringer ind i nye organisatoriske praksisser: til at håndtere sikkerhed og risiko, til at udvikle strategier og til at lede disse processer. Alt dette finder sted i et internationalt læringsmiljø, som støtter udviklingen af dine personlige såvel som dine faglige kompetencer.

Kandidatuddannelsen i Sikkerheds- og Risikoledelse giver de studerende en solid teoretisk og empirisk viden om sikkerhedspolitik, risikoanalyse og organisationer i en global og omskiftelig verden. Dette inkluderer en introduktion til sikkerheds- og strategiske studier, politisk risikoanalyse, organisationsstudier og risikokommunikation.

Formålet med programmet er at træne kandidaterne i at identificere potentiale for forandring i de komplekse og risikofyldte miljøer, de opererer i, og omsætte disse refleksioner til handling. Uddannelsen tilbyder en innovativ kombination af forskningsbaseret undervisning og aktiv læring i tæt interaktion med praktikere og cases fra det virkelige liv.

Et vigtigt element i uddannelsen er således et vedvarende samspil med folk uden for den akademiske verden, som allerede arbejder med disse problemstillinger. Du vil altså regelmæssigt møde fremtidige arbejdsgivere og lære af deres erfaringer.