Kandidat i psykologi

På kandidatuddannelsen i psykologi kommer psykologens praksis i fokus, blandt andet i form af en praktikperiode og praksishold med mulighed for klientforløb.

Der er samtidig mulighed for teoretisk fordybelse indenfor de områder, man finder mest spændende - den studerende har mulighed for i høj grad selv at forme sin uddannelse gennem sit valg af fag og fagenes rækkefølge. Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job.

VARSLING af ændring i adgangskrav

Bemærk at de forudsætninger, som der lægges vægt på hos ansøgere, der ikke har en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse, ændres pr. 1. februar 2025.

De nye forudsætninger vil finde anvendelse for ansøgere, som søger optagelse på kandidatuddannelsen med studiestart fra og med 1. februar 2025.