Kandidat i psykologi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i psykologi på Københavns Universitet. Foto: Christoffer Regild

Kandidat i psykologi

På kandidatuddannelsen i psykologi kommer psykologens praksis i fokus, blandt andet i form af en praktikperiode og praksishold med mulighed for klientforløb. Der er samtidig mulighed for teoretisk fordybelse indenfor de områder, man finder mest spændende - den studerende har mulighed for i høj grad selv at forme sin uddannelse gennem sit valg af fag og fagenes rækkefølge.

At studere psykologi som en videnskabelig disciplin vil sige, at man beskæftiger sig med det psykiske ud fra den særlige systematik, logik og argumentation, der karakteriserer universitetsstudier generelt. Det betyder, at du lærer at forstå, analysere og diskutere teorier inden for emner som bevidsthed og erkendelse, personlighed, udvikling, psykiske lidelser samt interaktion mellem individ, samfund, kultur og institutioner.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansogningsfrister

Du kan søge optagelse 2 gange om året:

  • 1. januar - 1. marts med start til efteråret
  • 15. august - 15. oktober med start til foråret

Læs om ansøgningen og optagelse her.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i psykologi.

Læs om mulighederne for udlandsophold.