Kandidat i psykologi

På kandidatuddannelsen i psykologi kommer psykologens praksis i fokus, blandt andet i form af en praktikperiode og praksishold med mulighed for klientforløb.

Der er samtidig mulighed for teoretisk fordybelse indenfor de områder, man finder mest spændende - den studerende har mulighed for i høj grad selv at forme sin uddannelse gennem sit valg af fag og fagenes rækkefølge. Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job.