Kandidat i medicin – Københavns Universitet

Kandidat i medicin

Kandidatuddannelsen i medicin

Er du interesseret i menneskekroppen, sygdomme og den raske krops funktioner? Kandidatuddannelsen i medicin giver dig en omfattende teoretisk viden om menneskekroppen og sygdomme, og du får stor praktisk erfaring gennem kliniske ophold på hospitaler. 

Med en kandidat i medicin opnår du den viden og de færdigheder, der skal til for at arbejde som basislæge. Efter den tre år lange kandidatuddannelse skal du vælge, hvilken retning du skal specialisere dig i. Specialiseringen tager fem år. Som færdiguddannet læge kan du blandt andet arbejde på hospital, have egen praksis eller vælge en karriere inden for forskning og uddannelse.

Læs mere om uddannelsens faglige indhold og jobmuligheder.

Studieordning

StudieordningLæs mere om uddannelsen i studieordningen for medicin (eksternt link)