Kandidat i humanbiologi

Har du ambitioner om at forske på eliteniveau inden for det lægevidenskabelige område? Så er kandidatuddannelsen i humanbiologi måske interessant for dig.

Den humanbiologiske kandidatuddannelse har til formål at uddanne dig til at forske på højeste internationale videnskabelige niveau og kritisk anvende eksisterende viden inden for det biomedicinske fagområde. Uddannelsen dækker områderne molekylær biomedicin og human patofysiologi.

Uddannelsen er engelsksproget.