Kandidat i molekylær biomedicin – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i molekylær biomedicin på Københavns Universitet

Kandidat i molekylær biomedicin

Som kandidat i molekylær biomedicin kan du deltage som fuldgyldigt medlem af internationale biomedicinske forskergrupper, og at du har det bedst mulige grundlag for at fortsætte med ph.d.-studier på verdens førende universiteter og laboratorier.

Uddannelsen er engelsksproget.

Kandidatuddannelsen i molekylær biomedicin fokuserer på eksperimentelt funderet molekylærbiologisk forskning i menneskelige sygdomme, og den er et samarbejde mellem Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Uddannelsen er opbygget omkring et specifikt forskningsprojekt med et emne, du finder interessant. I starten af uddannelsen bliver du knyttet til en vejleder, der har emnet som forskningsområde, og som hjælper dig med at formulere projektet. Du er herefter en del af vejlederens forskningsgruppe under resten af uddannelsen og laver dit projekt i parløb med gruppen. Projektet munder ud i specialet, som du laver som en skriftlig videnskabelig rapport på engelsk.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfristen for ansøgere med en retskravbachelor er:

  • 1. marts med studiestart 1. september
  • 15. oktober med studiestart 1. februar

Ansøgningsfristen for ansøgere med adgangsgivende eller anden bacheloruddannelse er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i molekylær biomedicin.

Læs om mulighederne for udlandsophold.