Kandidat i audiologopædi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i audiologopædi på Københavns Universitet

Kandidat i audiologopædi

På audiologopædi lærer du at undersøge og forebygge læse-, stave-, høre- eller stemmevanskeligheder hos børn og voksne. Du lærer om, hvordan man opfatter og frembringer tale, og om hvad der kan forårsage tale-, stemme- og sprogvanskeligheder.

Som studerende vil du arbejde med, hvad der kan gå galt med sprogfærdigheder, hvad årsagerne er, og hvordan vanskelighederne kan mildnes eller overvindes ved behandling og undervisning. Du kan tage fag inden for audiologi og læsevidenskab og kvalificere dig som audiologopæd og læsepædagog, eller du kan specialisere dig i logopædi.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studieliv

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på audiologopædi?

Læs om studielivet på uddannelsen.