Studiemiljø

Audiologopædi er et lille fag, og det skaber gode rammer om det sociale og faglige miljø på studiet. Undervisningen foregår på hold ligesom på BA-uddannelsen. Den øgede valgfrihed betyder, at man kommer til at følge de enkelte kurser sammen med studerende fra andre årgange.

Fagråd

Fagrådene er de studerendes talerør og repræsenterer de studerende overfor studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådenes repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, udvikling af studieordninger, eksaminer, fagudbud og sociale arrangementer. Fagrådene holder møde cirka én gang om måneden. Møderne er åbne for alle studerende på faget.

Fagrådet på audiologopædi

Fagrådet på audiologopædi er et socialt og fagligt bindeled mellem alle de studerende på faget. Fagrådet arrangerer faglige møder for de studerende, når de skal vælge tilvalg, skrive bachelorprojekt, ønsker førstehjælpskursus, holder ”ud-i-verden” tema mv. Fagrådet står også bag faglige arrangementer som aftener med ph.d.-stipendiatoplæg eller arrangementer i samarbejde med fx FUA, Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder. Derudover er fagrådet medarrangør til fredagsbarer, julefrokoster, introdage og specialefremlæggelser.

INSS nyt

Hver uge udsendes et nyhedsbrev for studerende og medarbejdere ved INSS. Som studerende kan du holde dig opdateret omkring alle de forhold, der er relevante for de studerende ved at abonnere på nyhedsbrevet. Dette gælder både undervisnings- og eksamensforhold, studievejledning, ændringer af studieordninger, muligheder for studierejser og merit for eksterne studier.

Nordisk kaffebar

Kaffebaren er det sociale samlingspunkt for alle på instituttet. Her kan du nyde en kop økologisk kaffe og slappe af fra det intellektuelle stress og jag. I Kaffebaren kan du også købe te, øl, vand og snacks til studievenlige priser og læse Politiken, Information, Weekendavisen og forskellige faglige tidsskrifter. Du kan også slappe af med et af de mange spil eller være med til et af de mange arrangementer i baren som fx konkurrencer i Trivial Pursuit, turneringer i bordfodbold eller mere kulturelle tiltag som ferniseringer i Galleri Kaffebaren, hvor både in- og eksterne kunstnere kan udstille i en måned. Der holdes fredagsbar i Kaffebaren ca. én fredag om måneden.

FestINSStituttet

FestINSStituttet er festudvalget bestående af en flok engagerede danskstu­derende fra alle årgange, der inviterer til fest på instituttet ca. to gange i semesteret.

Tårnværelset

Tårnværelset, lokale 22.4.04, fungerer som socialt og fagligt samlingspunkt for audiologopædistuderende. Læsesal, mødelokale og frokoststue i ét. Der er mulighed for at booke lokalet i kalenderen uden for lokalet.