Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i audiologopædi. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Du er garanteret en plads på uddannelsen, hvis du har nedenstående uddannelse og søger ind rettidigt: 

  • Audiologopædi, Københavns Universitet (retskravsbachelor)

Du kan vente op til tre år med at bruge retskravet. 

Læs om, hvordan du søger ind

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i audiologopædi: 

  • Audiologopædi, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Ansøgere med en bacheloruddannelse i audiologopædi fra Syddansk Universitet kan søge betinget optagelse, hvis de supplerer med 15 ECTS i løbet af det første studieår. Læs mere her.

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen medmindre du har retskrav og søger rettidigt.

Læs om, hvordan du søger ind.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis du har:

  • en bacheloruddannelse i logopædi eller audiologopædi med særligt fokus på talesprogvanskeligheder på dansk, hvori der indgår mindst 10 ECTS inden for læsevidenskab, mindst 10 ECTS inden for audiologi samt mindst 30 ECTS inden for logopædi.

Læs om, hvordan du søger ind

 

Alle ansøgere uden retskrav skal dokumentere følgende sprogkrav:

  • Dansk A (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende danskkundskaber (fx Studieprøven).
  • Engelsk B på (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende engelskkundskaber.

Ansøgere med retskrav er fritaget for at dokumentere sprogkrav. Det betyder, at du ikke behøver at uploade dokumentation for sprogkrav, hvis du har retskrav til den ansøgte uddannelse.

Frist for dokumentation af sprogkrav

Hvis du ikke indsender dokumentation for sprogkrav sammen med din ansøgning, skal du indsende det senest:

  • 1. august (studiestart til september)
  • 1. januar (studiestart til februar)

Særligt for audiologopædi

Det skal bemærkes, at uddannelsen er rettet mod kommunikationsvanskeligheder på dansk, hvorfor en sikker mundtlig og skriftlig beherskelse af dansk er en nødvendighed. Dette er dog ikke ensbetydende med et krav om dansk som modersmål. Det skal også fremhæves, at uddannelsen ikke er egnet for studerende med alvorlige hørehandicap og/eller udtalevanskeligheder, da man som talepædagog skal kunne være model for en upåfaldende udtale.