Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen.

  • Audiologopædi, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Audiologopædi fra andre universiteter
  • Logopædi, Syddansk Universitet
  • Logopædi fra andre universiteter 

Læs om ansøgningsproceduren.

BEMÆRK: 
Fra 1. september 2022 vil skal du have følgende uddannelse for automatisk at opfylde adgangskravene til kandidatuddannelsen i audiologopædi:

  • Audiologopædi fra Københavns Universitet

Ansøgere med anden bachelor

Ansøgere, der vurderes til at have en akademisk bacheloruddannelse i logopædi eller audiologopædi med særligt henblik på tale-sprogvanskeligheder på dansk, tages i betragtning til optagelse.

Læs om ansøgningsproceduren.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. 

Hvis du mener, du kan dansk på et tilsvarende niveau, har du også mulighed for at søge om en IKV (individuel kompetencevurdering) i Dansk A på en VUC (voksenuddannelse), hvorfra du skal have et officielt bevis på dine danskkvalifikationer.

Dokumentationen for dine danskkundskaber skal være os i hænde senest 1. august i forbindelse med studiestart til september, og senest 1. januar i forbindelse med studiestart til februar.

Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Det skal bemærkes, at uddannelsen er rettet mod kommunikationsvanskeligheder på dansk, hvorfor en sikker mundtlig og skriftlig beherskelse af dansk er en nødvendighed. Dette er dog ikke ensbetydende med et krav om dansk som modersmål. Det skal også fremhæves, at uddannelsen ikke er egnet for studerende med alvorlige hørehandicap og/eller udtalevanskeligheder, da man som talepædagog skal kunne være model for en upåfaldende udtale.

Om Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.