Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i audiologopædi. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Du er garanteret en plads på uddannelsen, hvis du har nedenstående uddannelse og søger ind rettidigt: 

  • Audiologopædi, Københavns Universitet (retskravsbachelor)

Du kan vente op til tre år med at bruge retskravet. 

Læs om, hvordan du søger ind

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i audiologopædi: 

  • Audiologopædi, Københavns Universitet (retskravsbachelor)

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen medmindre du har retskrav og søger rettidigt.

Læs om, hvordan du søger ind.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

  • en akademisk bacheloruddannelse i logopædi eller audiologopædi med særligt henblik på tale-sprogvanskeligheder på dansk, tages i betragtning til optagelse.

Læs om, hvordan du søger ind

BEMÆRK:
Fra optaget til studiestart 1. september 2023 vil ansøgere tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at de har en akademisk bacheloruddannelse i logopædi eller audiologopædi med særligt henblik på tale-sprogvanskeligheder på dansk, hvori indgår mindst 10 ECTS inden for læsevidenskab og mindst 10 ECTS inden for audiologi.

 

Hvis du ikke har et nordisk statsborgerskab (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island) skal du inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. Vi skal have modtaget dokumentation for dine danskkundskaber:

  • 1. august (studiestart til september)
  • 1. januar (studiestart til februar)

Hvis du har en dansksproget bacheloruddannelse fra et dansk universitet skal du uanset statsborgerskab ikke dokumentere danskkundskaber. 

Særligt for audiologopædi

Det skal bemærkes, at uddannelsen er rettet mod kommunikationsvanskeligheder på dansk, hvorfor en sikker mundtlig og skriftlig beherskelse af dansk er en nødvendighed. Dette er dog ikke ensbetydende med et krav om dansk som modersmål. Det skal også fremhæves, at uddannelsen ikke er egnet for studerende med alvorlige hørehandicap og/eller udtalevanskeligheder, da man som talepædagog skal kunne være model for en upåfaldende udtale.

Om Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.