Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen.

  • Audiologopædi, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Audiologopædi fra andre universiteter
  • Logopædi, Syddansk Universitet
  • Logopædi fra andre universiteter 

Læs om ansøgningsproceduren.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Det skal bemærkes, at uddannelsen er rettet mod kommunikationsvanskeligheder på dansk, hvorfor en sikker mundtlig og skriftlig beherskelse af dansk er en nødvendighed. Dette er dog ikke ensbetydende med et krav om dansk som modersmål. Det skal også fremhæves, at uddannelsen ikke er egnet for studerende med alvorlige hørehandicap og/eller udtalevanskeligheder, da man som talepædagog skal kunne være model for en upåfaldende udtale.