Kandidat i lingvistik

Er der væsentlige fællestræk ved alle sprog på jorden? Hvorfor og hvordan ændrer sprog sig med tiden? Hvordan udtaler vi ord og sætninger?

På kandidatuddannelsen får du indsigt i forskellige teoretiske tilgange til beskrivelsen af sprogs opbygning og historiske udvikling og forskellige anvendelser af lingvistisk beskrivelse, ligesom du lærer at analysere kendte og ukendte sprog.

Du kan vælge mellem to specialiseringer på kandidatuddannelsen i lingvistik: 

  • Specialisering i funktionel-kognitiv lingvistik
  • Specialisering i indoeuropæisk

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.