Kandidat i lingvistik – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i lingvistik på Københavns Universitet

Kandidat i lingvistik

BEMÆRK: Per 1. september 2018 bliver kandidatuddannelserne i lingvistik og indoeuropæisk samlet i én uddannelse. Sammenlægningen er aktuel for studerende, der optages per 1. september 2018 eller senere.

Er der væsentlige fællestræk ved alle sprog på jorden? Hvorfor og hvordan ændrer sprog sig med tiden? Hvordan udtaler vi ord og sætninger? Det er nogle af de mange spørgsmål, du finder svar på, når du læser på uddannelsen i lingvistik.

Kandidatuddannelsen i lingvistik bygger videre på den viden om lingvistiske problemstillinger, teorier, metoder samt grundlæggende træning i lingvistisk, fonetisk og sproghistorisk analyse, du har fået på bacheloruddannelsen. Du får indsigt i forskellige teoretiske tilgange til beskrivelsen af sprogs opbygning og historiske udvikling og forskellige anvendelser af lingvistisk beskrivelse, ligesom du lærer at analysere kendte og ukendte sprog.

Der er to specialiseringer på kandidatuddannelsen i lingvistik: 

Specialiseringen i funktionel-kognitiv lingvistik fokuserer på fonetik, grammatisk teori og undersøgelser af talesprog i brug.

Specialiseringen i indoeuropæisk fokuserer på sprogindlæring, sproghistorisk analyse og rekonstruktion af sprog i den indoeuropæiske sprogfamilie.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studieliv

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på lingvistik?

Læs om studielivet på uddannelsen.