Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i lingvistik.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan ikke supplere din adgangsgivende bachelor

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse med kurser fra Åbent Universitet eller lignende for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere, om du lever op til adgangskravene.

Dette er bestemt i Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid.

Prioritering af ansøgere

Alle retskravsbachelorer er garanteret en plads på uddannelsen, hvis de søger rettidigt.

Hvis der er ledige pladser efter optag af retskravsbachelorer, vil ansøgere med en bacheloruddannelse der automatisk opfylder adgangskravene, blive prioriteret først efter følgende kriterier:

  • Karakterer på bacheloruddannelsen
  • Længde på evt. pause mellem afsluttet bacheloruddannelse og tidspunkt for kandidatansøgning

Herefter kan kvalificerede ansøgere med andre bacheloruddannelser optages og vil ligeledes blive prioriteret ud fra ovenstående kriterier.

Optagelsessamtaler

Fra optagelsen i 2022 vil ansøgere til kandidatuddannelsen i lingvistik, der opfylder adgangskravene, blive tilbudt en optagelsessamtale som led i optagelsesprocessen. Samtalerne vil blive afholdt i løbet af april 2022, og ansøgere, der opfylder adgangskravene vil få tilsendt praktiske oplysninger om afholdelse af samtalerne direkte. Formålet med optagelsessamtalen er - sammen med de øvrige prioriteringskriterier - at prioritere ansøgerne, når der er flere ansøgere end ledige studiepladser på uddannelsen.

 

Læs studieordningen for kandidatuddannelsen i Lingvistik og beslut dig for, hvilken specialisering du er interesseret i at følge, hvis du bliver optaget. Vær opmærksom på de specifikke adgangskrav til specialiseringen i indoeuropæisk.

 

 

Samtalen vil have fokus på at oplyse ansøgeren om de obligatoriske fag på KA, med særligt fokus på grammatisk analyse og teori. Spørgsmålene til ansøgere vil fokusere på deres sprogfaglige kompetencer, overvejelser om specialiseringsinteresser og tilvalg og arbejdsinteresser efter endt uddannelse.

 

 

Du vil få spørgsmål inden for: sprogfaglig baggrund, studiedisciplin, kendskab til fagområdet, forestillinger om arbejdsliv efter endt uddannelse.

Eksempler på spørgsmål:

  • Hvilke aspekter af dit grundfag har givet dig interesse i at læse Lingvistik?
  • Hvorfor vil du læse Lingvistik netop på KU?
  • Hvordan trives du med selvstændigt arbejde med svært tilgængeligt stof?
  • Lingvistikuddannelsen er ikke rettet mod  en bestemt profession. Hvilke overvejelser har du gjort dig om hvad ud skal arbejde med efter studiet?

 

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen.  Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).