Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i lingvistik. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. 

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor og læs mere om, hvordan du søger om optagelse, om tidsfrister og dokumentation til din ansøgning.

Prioritering af ansøgere

Hvis der er ledige pladser efter optag af retskravsbachelorer, prioriteres alle andre ansøgere efter følgende kriterier:

  • Karakterer i kurser inden for områderne sproghistorie, semantik, grammatik og fonetik (40 %)
  • Redegørelse for akademisk relevans (40 %)
  • Optagelsessamtale (20 %)

Optagelsessamtaler

Fra optagelsen til studiestart i september 2022 vil ansøgere til kandidatuddannelsen i lingvistik, der opfylder adgangskravene, blive tilbudt en optagelsessamtale som led i optagelsesprocessen.

Samtalerne vil blive afholdt i løbet af april i forbindelse med studiestart i september og i november i forbindelse med studiestart i februar. Ansøgere, der opfylder adgangskravene vil få tilsendt praktiske oplysninger om afholdelse af samtalerne direkte. Formålet med optagelsessamtalen er - sammen med de øvrige prioriteringskriterier - at prioritere ansøgerne, når der er flere ansøgere end ledige studiepladser på uddannelsen.

 

Læs studieordningen for kandidatuddannelsen i Lingvistik og beslut dig for, hvilken specialisering du er interesseret i at følge, hvis du bliver optaget. Vær opmærksom på de specifikke adgangskrav til specialiseringen i indoeuropæisk.

 

 

Samtalen vil have fokus på at oplyse ansøgeren om de obligatoriske fag på KA, med særligt fokus på grammatisk analyse og teori. Spørgsmålene til ansøgere vil fokusere på deres sprogfaglige kompetencer, overvejelser om specialiseringsinteresser og tilvalg og arbejdsinteresser efter endt uddannelse.

 

 

Du vil få spørgsmål inden for: sprogfaglig baggrund, studiedisciplin, kendskab til fagområdet, forestillinger om arbejdsliv efter endt uddannelse.

Eksempler på spørgsmål:

  • Hvilke aspekter af dit grundfag har givet dig interesse i at læse Lingvistik?
  • Hvorfor vil du læse Lingvistik netop på KU?
  • Hvordan trives du med selvstændigt arbejde med svært tilgængeligt stof?
  • Lingvistikuddannelsen er ikke rettet mod  en bestemt profession. Hvilke overvejelser har du gjort dig om hvad ud skal arbejde med efter studiet?

 

Har du allerede en kandidatgrad?

Hvis du allerede har en kandidatgrad fra Danmark eller udlandet, kan du kun blive tilbudt en studieplads, hvis der er ledige pladser på uddannelsen. 

Vi kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra kandidatreglen.

Du har oplysningspligt

Du er forpligtet til at oplyse, hvis du tidligere har bestået kurser/fag på kandidatniveau. Du skal uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. Du er ligeledes forpligtet til at oplyse, om du tidligere har gennemført en kandidatuddannelse.

Uddannelses- og ansøgningsgebyr

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal:

Hvis du vil vide mere om uddannelsesgebyr på uddannelsen, skal du skrive til kaoptag@hum.ku.dk.