Studiemiljø

Lingvistik er et lille fag, og det skaber en god ramme for det sociale liv på studiet, fordi alle kender hinanden på tværs af årgangene. Samtidig betyder det, at der er en god kontakt mellem studerende og undervisere. Mange arrangementer - herunder studiestarten - afholdes også sammen med audiologopædi, der ligesom lingvistik er en del af Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Der afholdes blandt andet en årlig sprogvidenskabelig julefrokost og en sommerfest samt semesterstartsdrinks.

Fagrådet på lingvistik

Fagrådet for studerende på lingvistik beskæftiger sig med studieordninger, ønsker til fagudbud, forslag til sociale arrangementer og indretning af studenterrummet. Fagrådet har en repræsentant i Studienævnet på instituttet og HUMrådet (studerende fra hele fakultetet), som altid deltager i møderne, så det er samtidig et sted, hvor man får nyt om beslutninger fra oven og selv har mulighed for at diskutere spørgsmål og ønsker, der kan blive bragt videre. Fagrådet holder møde cirka én gang om måneden. Møderne er åbne for alle studerende på faget.

Faglige fora

Studerende på lingvistik kan deltage i de sociale og faglige aktiviteter, som arrangeres på uddannelsen fx møder i Fagligt Forum for Lingvistik og foredragsrækker i Lingvistkredsen, Dansk Funktionel Lingvistik, Sociolingvistisk Studiekreds og Selskab for Nordisk Filologi. De seneste år har en gruppe studerende arrangeret en sprogvidenskabelig studenterkonference med deltagelse fra flere universiteter i Danmark. Læs mere om initiativet her.

NorS-nyt for studerende

Hver måned udsendes et nyhedsbrev for alle studerende og medarbejdere ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. I nyhedsbrevet kan du læse om aktuelle og relevante emner som undervisnings- og eksamensforhold, studievejledningens arrangementer samt job- og praktikopslag.

Nordisk kaffebar

Kaffebaren er det sociale samlingspunkt for alle studerende på instituttet. Her kan du nyde en kop økologisk kaffe og slappe af fra det intellektuelle stress og jag. I kaffebaren kan du også købe te, øl, vand og snacks til studievenlige priser og læse Politiken, Information, Weekendavisen og forskellige faglige tidsskrifter. Du kan også slappe af med et af de spil eller deltage i et af de mange arrangementer i baren som fx konkurrencer i Trivial Pursuit, turneringer i bordfodbold eller mere kulturelle tiltag som ferniseringer i Galleri Kaffebaren, hvor både in- og eksterne kunstnere kan udstille i en måned. Der holdes fredagsbar i Kaffebaren cirka en gang per måned.

Festudvalg

Festudvalget består af en flok engagerede studerende fra alle uddannelser og alle årgange, der inviterer til fest på instituttet cirka to gange i semesteret.

Sprogkrogen

Tårnværelset fungerer som socialt og fagligt samlingspunkt for studerende på sprogpsykologi, lingvistik, og kønsstudier.

Indoeuropæisk håndbogssamling

Studerende på specialiseringerne i indoeuropæisk har adgang til Indoeuropæisk håndbogssamling. Samlingen indeholder fagets vigtigste håndbøger og tidsskrifter og fungerer desuden som møde- og undervisningslokale og som fagligt samlingspunkt for studerende og undervisere.