Udenlandsk uddannelse

Hvis du har en udenlandsk bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, er nedenstående information relevant for dig.

Hvornår skal du søge?

Du kan søge om optagelse to gange om året.

 • Studiestart 1. september
  Ansøgningsfrist: 1. marts (åbent for ansøgning fra 16. januar).
  Svarperiode: 1. marts til 10. juni (svar sendes løbende).
  Evt. ledige pladser: 1.-15. juni (svar sendes løbende og senest 15. august).

 • Studiestart 1. februar
  Ansøgningsfrist 15. oktober (åbent for ansøgning fra 15. august).
  Svarperiode: 15. oktober til 10. december (svar sendes løbende).

Hvis du har overskredet tidsfristerne, har du mulighed for at søge om dispensation.

Husk at tjekke din ansøgning løbende

Efter ansøgningsfristen er det meget vigtigt, at du regelmæssigt tjekker status på din ansøgning ved at logge på ansøgningsportalen.

Universitetet sender løbende tilbud om optagelse via ansøgningsportalen. Hvis du modtager tilbud om en studieplads, skal du bekræfte, at du ønsker pladsen. Hvis du ikke bekræfter rettidigt (tidsfristen vil fremgå af dit svarbrev), mister du pladsen.

Hvordan søger du?

Du skal oprette din ansøgning i Den digitale ansøgningsportal, hvor du også uploader dine bilag. Bemærk, at du maksimalt må oprette tre ansøgninger til uddannelser på KU med samme studiestart. Ansøgninger derudover vil blive annulleret.

Den digitale ansøgningsportal fungerer bedst, når du bruger Firefox som browser. Hold eventuelt brugervejledningen åben, mens du udfylder din ansøgning.

Begynd din ansøgning i god tid. Hvis teknikken driller, og du ikke får afsendt din ansøgning inden ansøgningsportalen lukker ned, skal du tage et screendump af skærmen, der viser fejlen. Dette sender du til kaoptag@hum.ku.dk inden for 24 timer efter ansøgningsfristen

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information der, hvor du bliver bedt om det. Vedhæfter du ikke den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker via den digitale ansøgningsportal. Det er derfor vigtigt, du jævnligt tjekker ansøgningsportalen. Hvis du ikke uploader den manglende dokumentation inden den angivne frist, vil du få afslag på din ansøgning.

Bilag og dokumentation 

Upload af bilag i Ansøgningsportalen
Et eksamensbevis, der dokumenterer bestået bacheloruddannelse med dato, eller officiel udskrift af resultater på igangværende uddannelse med datoer.

'Beståede videregående uddannelser' eller

'Ikke beståede videregående uddannelser'

Dokumentation for beståede fag og kurser på tidligere uafsluttet eller gennemført kandidatuddannelse jf. oplysningspligt (se nedenfor).

Upload dokumentation for alle beståede uddannelseselementer på tidligere uafsluttede kandidatuddannelser

Oversigt over evt. tilmeldte kurser, der forventes bestået før ønsket studiestart.

Ekstra dokumentation

Link til studieordning eller beskrivelse af din bacheloruddannelse: indhold, kurser, omfang og pensum, ECTS/credits. 

Ekstra dokumentation

Dokumentation for din uddannelses credit-system. Hvor mange credits består en bacheloruddannelse af, hvor mange års fuldtidsstudier tager uddannelsen? 

Beskrivelse af credit system og anvendt karakterskala

Dokumentation for din uddannelses karaktersystem. 

Beskrivelse af credit system og anvendt karakterskala

Beskrivelse af studieforløbet: Ugentligt timetal, benyttede lærebøger mv. 

Kursusbeskrivelser på engelsk inkl. credits og pensum

Dokumentation for din uddannelses opbygning.

Kursusbeskrivelser på engelsk inkl. credits og pensum

Udenlandske ansøgere skal uploade dokumentation for sprogkundskaber i dansk. Du skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber. 

Sprogkundskaber Dansk

Du har oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du i følge dansk lovgivning oplyse det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Københavns Universitet vurderer, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele. Du er desuden forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse, hvis du bliver spurgt om dette.

Uddannelsesgebyr

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk)