Min bachelor opfylder automatisk adgangskravene

Hvis din bacheloruddannelse automatisk opfylder adgangskravene, kan du læse om, hvordan du søger om optagelse her. 

Hvornår skal du søge?

Du kan søge om optagelse to gange om året.

 • Studiestart 1. september
  Ansøgningsfrist: 1. marts (åbent for ansøgning fra 16. januar).
  Svarperiode: 1. marts til 10. juni (svar sendes løbende).
  Evt. ledige pladser: 1.-15. juni (svar sendes løbende og senest 15. august).

 • Studiestart 1. februar
  Ansøgningsfrist: 15. oktober (åbent for ansøgning fra 15. august).
  Svarperiode: 15. oktober til 10. december (svar sendes løbende).

Hvis du har overskredet tidsfristerne, har du mulighed for at søge om dispensation.

Sådan søger du om optagelse

Du skal oprette din ansøgning i ansøgningsportalen, hvor du også uploader dine bilag. Begynd din ansøgning i god tid. Læs brugervejledningen grundigt og hold den åben, mens du udfylder din ansøgning.

 • Begynd din ansøgning i god tid
 • Tjek, at du modtager en kvittering for din ansøgning
 • Log på ansøgningsportalen regelmæssigt efter din ansøgning - vi sender svar løbende.

Hvis du ikke får afsendt din ansøgning inden ansøgningsportalen lukker skal du tage et screendump af skærmen, der viser fejlen. Send det til kaoptag@hum.ku.dk inden for 24 timer efter ansøgningsfristen.

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning.

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Hvis du ikke vedhæfter den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker i ansøgningsportalen. Husk at tjekke portalen løbende.   

 

Upload dit eksamensbevis, der dokumenterer bestået bacheloruddannelse med dato. Hvis du endnu ikke har bestået din bachelor, skal du vedhæfte en officiel udskrift af resultater på din igangværende uddannelse med datoer.

Hvis dit eksamensbevis ikke kan overføres automatisk via dataudveksling, skal du aflevere dit fysiske eksamensbevis, så Københavns Universitet kan verificere det.

 

 

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du oplyse det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener.

Københavns Universitet vurderer, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele. Du er desuden forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse, hvis du bliver spurgt om dette.

 

 

En redegørelse for akademisk relevans, hvor du argumenterer for, hvordan din bacheloruddannelse og eventuelle erhvervsrettede erfaringer (praktik, betalt arbejde osv.) kvalificerer dig til at blive optaget på den ønskede kandidatuddannelse (max. 1 side).

Brug evt. denne vejledning til din redegørelse for akademisk relevans (pdf)

 

 

Hvis du er ikke er statsborger i et af de nordiske lande eller inden for EU skal du dokumentere dit statsborgerskabsstatus ved at uploade en kopi af dit pas.

Hvis du på nuværende tidspunkt ikke er indehaver af et pas, kan du uploade en kopi af dit nationale ID-kort for indledende bedømmelse.

Hvis du er non-EU/EØS borger, som på nuværende tidspunkt er bosat i Danmark med en midlertidig eller permanent opholdstilladelse, er det også nødvendigt, at du uploader en kopi et gyldigt dansk opholdskort (både forside og bagside) til den digitale ansøgningsportal, herunder følgebrevet fra SIRI eller Udlændingestyrelsen.

 

 

Dataudveksling – nemt at sende dokumentation

Er din bacheloruddannelse fra KU, AU, AAU, SDU, ITU eller RUC, kan du overføre dine data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling. Se brugervejledningen til ansøgningsportalen.