Kandidat i antropologi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i antropologi på Københavns Universitet. Feltarbejde i Rwanda

Kandidat i antropologi

Kandidatuddannelsen i antropologi er er en teoretisk videreuddannelse med fokus på tematisk og regional specialisering samt antropologiske forskningsmetoder.

Antropologi udbyder to specialiseringslinjer på kandidatuddannelsen, specialisering i virksomheds- og organisationsantropologi og specialisering i sundhedsantropologi. Disse specialiseringslinjer er nogen du selv vælger inden for kandidatens struktur. Læs mere under Specialiseringer. Du planlægger, udfører og analyserer et større feltarbejde som udgør baggrunden for dit speciale. Du kan læse kandidatuddannelsen på dansk eller på engelsk.

Når du læser en kandidatuddannelse i antropologi, bliver du trænet i at finde nye perspektiver på det, der ofte tages for givet. På samme måde som det fremmede ofte rummer noget genkendeligt, kan det velkendte studeres som noget eksotisk. Antropologiske studier kan altså både tage afsæt i et feltarbejde i en anden verdensdel, men ligeledes i det samfund, der omgiver dig til dagligt.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansogningsfrister

Du kan søge optagelse 1 gang om året:

  • 1. januar - 1. marts med start til efteråret

Læs om ansøgningen og optagelse her.

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i antropologi.

Læs om mulighederne for udlandsophold.