Kandidat i antropologi

Kandidatuddannelsen i antropologi er en teoretisk videreuddannelse med fokus på tematisk og regional specialisering samt antropologiske analysemetoder.

Antropologi handler om menneskers sociale liv, og om kulturer og samfund overalt i verden. Når du læser en kandidatuddannelse i antropologi, bliver du trænet i at finde nye perspektiver på det, der ofte tages for givet, og hvorfor folk handler, som de gør. Faget hjælper os til at forstå de store, vigtige spørgsmål om fx klima, krig, religion, migration og terrorisme ud fra et menneskeligt synspunkt - og hvad det betyder for menneskers dagligdag.

Ud over den almene kandidatuddannelse i Antropologi tilbyder Antropologi to specialiseringslinjer inden for Sundhedsantropologi og Virksomheds- og Organisationsantropologi

Disse specialiseringslinjer er nogle, du selv kan vælge inden for kandidatens struktur. Læs mere under Specialiseringer. Du planlægger, udfører og analyserer et større feltarbejde, som udgør baggrunden for dit speciale. Du kan læse kandidatuddannelsen på dansk eller engelsk.