Specialiseringer i Antropologi

Ud over den almene kandidatuddannelse i Antropologi tilbyder Antropologi to formelle specialiseringslinjer:

  • Sundhedsantropologi
  • Virksomheds- og Organisationsantropologi

Det er en mulighed for at få en målrettet profil på uddannelsen og på kandidatbeviset. En af de ovenstående specialiseringer giver ret til titlen cand.scient.anth. med specialisering i xxx.

For at få en specialiseringslinje på kandidatbeviset, skal man opfylde disse krav:​

  • Bestå min. ét valgfrit antropologisk kursus (7,5 ECTS) inden for specialiseringslinjens tematik
  • Udføre feltarbejde og skrive speciale inden for specialiseringslinjens tematik.

Sundhedsantropologi

Sundhed, sygdom og behandling er forhold, som berører alle mennesker, og som alle samfund derfor forholder sig til ved at udvikle medicinsk viden, uddanne behandlere, forebygge sygdomme og drage omsorg for dem, som alligevel rammes af sygdom. Når mennesker bliver syge, ligger der som oftest mange udfordringer forude. Læger og andre sundhedsspecialister opsøges, terapeutiske muligheder forhandles og aftales, familielivet koordineres osv.

Læs mere om Sundhedsantropologi

Virksomheds- og Organisationsantropologi

Virksomheds- og Organisationsantropologi omhandler det sociale liv i organisationer og virksomheder, som analyseres ved hjælp af antropologiske metoder og teori.

Antropologiske teorier om kultur og social organisering har i adskillige år inspireret virksomheder til at søge efter en dybere forståelse af menneskelig natur og social interaktion.   

Læs mere om Virksomheds- og organisationsantropologi