Feltarbejde

Planlægning, udførelse og efterfølgende analyse af feltarbejdet fylder det meste af kandidatuddannelsen i antropologi.

På andet semester forbereder du dit feltarbejde, der finder sted på kandidatuddannelsens tredje semester. Feltarbejdet varer max. 14 uger. Den studerendes valg af sted og tema for feltarbejdet er frit og kun begrænset af forskningsetiske og sikkerhedsmæssige forhold.

Feltarbejdet kan foretages individuelt eller i mindre grupper.

Feltarbejdet kan også laves i samarbejde med en tredjepart fx en organisation, kommune eller virksomhed.

Feltarbejdet kan finde sted i alle typer sociale og kulturelle sammenhænge. Hovedkravet er, at data genereres gennem brug af antropologiske metoder med særlig vægt på deltagerobservation og forskellige interviewteknikker.