Karrieremuligheder

Som færdiguddannet antropolog kan du arbejde så forskellige steder som Alzheimerforeningen, Undervisningsministeriet eller Rigspolitiet. Én antropolog kan være udstationeret i Vestafrika for at udrede Ebolas smitteveje, mens en anden arbejder med at udvikle en ny type forsikring til studerende. En tredje er udviklingskonsulent i en kommune og hjælper med at beslutte, hvad der skal gøres, for at anbragte børn får en bedre hverdag. Der er også mange antropologer, som arbejder inden for uddannelsesområdet med fx vejledning, undervisning eller forskning.

Antropologer arbejder næsten altid sammen med andre fra andre fag, og du skal derfor have lyst til at arbejde tværfagligt.

Se eksempler på hvor og hvordan antropologer arbejder på Institut for Antropologis hjemmeside.

Faglige kompetencer som antropolog

Antropologien giver indsigt i menneskers liv, behov og forhåbninger. Antropologien lægger sig i spændingsfeltet mellem det enkelte individ og samfundet med sigte på at opbygge viden om menneskelig praksis – hvorfor gør folk, som de gør?

Antropologer kan transformere folks emotionelle indsigter til konkrete, forretningsmæssige input. De kan også omsætte brugerindsigt til konkrete anbefalinger, nye koncepter og innovative løsninger. Det gør de bl.a. ved at sikre brugerens blik og stemme i analysen.

  • Analytisk kompetence - at kunne definere og formulere relevante problemstillinger samt at kunne overskue store stofmængder uden at miste blikket for nuancerne.
  • Kulturel kompetence - at kunne analysere og fortolke lokale, regionale og globale udtryk og at kunne fungere som formidler mellem forskellige kulturer.
  • Formidlingskompetence - at kunne præsentere et komplekst stof, så det bliver forståeligt og relevant for forskellige målgrupper.
  • Kritisk kompetence - at bruge sine teoretiske forståelser til at udfordre egen og andre faggrenes indforståede logikker.
  • Selvstændighed - at kunne tilrettelægge dit arbejde effektivt og målrettet.

Jobmuligheder

Som antropolog arbejder du typisk i en stilling, hvor du bruger dine analytiske evner. Antropologer har en skarp sans for hvad, der er betydningsfuldt for mennesker, og derfor arbejder uddannede antropologer ofte som konsulenter, koordinatorer, projektledere eller fuldmægtige med ansvar. Nogle fortsætter også inden for den akademiske verden som ph.d.-studerende, undervisere eller lignende. Fælles for alle uddannede antropologer er dog, at de forstår at forholde sig til sociale processer fx på arbejdspladsen.

Inden for hvilke brancher finder antropologer typisk arbejde?

Cirkeldiagram der viser, i hvilke brancher antropologer typisk finder arbejder. Blandt de støste kan nævnes: Uddannelse, undervisning og forskning (31%), Offentlig forvaltning (14%) og Kommuner (13%)

Det antropologiske arbejdsmarked er meget alsidigt og er forankret i både den offentlige og private sektor.

Antropologer ansættes under mange forskellige jobtitler fx analysemedarbejder, analytiker, designantropolog, fuldmægtig, partnerskabsudvikler, project manager, projektmedarbejder, researcher, specialkonsulent, vejleder, vidensmedarbejder, udviklingskonsulent, underviser, user insights specialist m.fl.

Eksempler på virksomheder, der har antropologer ansat er COOP, Dansk Design Center, Danske Hospitalsklovne, Epinion, Erhvervsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Københavns kommune, LEO Pharma, NIRAS, ReD Associates, Rigspolitiet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.