Forskning på faget

Kandidatuddannelsen i antropologi er forskningsbaseret. Det betyder, at undervisningen på Institut for Antropologi ledes af forskere, som indgår i et stærkt og aktivt forskningsmiljø. Underviserne beskæftiger sig med den nyeste forskning inden for deres område, og er herigennem med til at skabe ny viden. Der arbejdes bl.a. på, at kandidatstuderende på specialiserede valgfag inddrages i idégenerering, analysearbejde, litteratur-reviews og dataindsamling i det omfang, det er muligt. De studerende betragtes således som potentielle medskabere af forskningen.

Med en afsluttet kandidatuddannelse i antropologi har du mulighed for at søge ind som ph.d.-studerende. Instituttet har cirka 30-35 ph.d.-studerende ad gangen. Langt de fleste af disse har søgt deres stipendier i forskellige forskningsråd og puljer og ikke direkte på instituttet, så du skal forberede dig på en del (økonomisk) benarbejde, hvis du drømmer om at skrive ph.d. i antropologi.

Institut for Antropologis ambition er at yde et markant bidrag til både udviklingen af faget og til etablerede og spirende forskningsområder. Instituttet har en pluralistisk forskningsprofil, hvilket betyder, at alle antropologiske forskningsfelter principielt kan rummes. Forskerne kan profilere og udvikle deres forskning i takt med ændringer i verden, samfundet og egne interesser.

Alle forskere på Institut for Antropologi er medlem af en eller flere af instituttets forskergrupper. Grupperne er dannet på baggrund af interesseområder ift. forskning og undervisning og samler sig i flere kerneområder, bl.a. Organisation og økonomi, Kultur, mobilitet og magt, Sundhed og livsforhold samt Natur, miljø og klima.

Læs mere om forskning, forskergrupper og aktuelle projekter på instituttets hjemmeside.