Kandidat i anvendt kulturanalyse

Tekst

Forbrugeradfærd, organisationskultur, livsstil, kulturel mangfoldighed og fænomener inden for oplevelsesøkonomien er blot nogle af de emner, du kan vælge at blive ekspert i på kandidatuddannelsen i anvendt kulturanalyse.

Kandidatuddannelsen i anvendt kulturanalyse er engelsksproget og giver dig en kulturanalytisk indsigt, som kan anvendes inden for fx interkulturel kommunikation. Du beskæftiger dig både med metode, teori og feltarbejde og får et solidt kendskab til forskellige kulturteorier. Uddannelsen kombinerer elementer fra antropologi, sociologi og samfundsvidenskab.