Kandidat i anvendt kulturanalyse – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i anvendt kulturanalyse på Københavns Universitet

Kandidat i anvendt kulturanalyse

Forbrugeradfærd, organisationskultur, livsstil, kulturel mangfoldighed og fænomener inden for oplevelsesøkonomien er blot nogle af de emner, du kan vælge at blive ekspert i på kandidatuddannelsen i anvendt kulturanalyse.

Kandidatuddannelsen i anvendt kulturanalyse er engelsksproget og giver dig en kulturanalytisk indsigt, som kan anvendes inden for fx interkulturel kommunikation. Du beskæftiger dig både med metode, teori og feltarbejde og får et solidt kendskab til forskellige kulturteorier. Uddannelsen kombinerer elementer fra antropologi, sociologi og samfundsvidenskab.

Som færdiguddannet kandidat i anvendt kulturanalyse kan du finde job inden for fx turisme eller marketing- og mediebranchen. Du kan også varetage planlægningsopgaver i offentlige og private virksomheder.

Mere om uddannelsen

Læs mere om Master in Applied Cultural Analysis (MACA), adgangskrav og optagelse på studies.ku.dk. Informationerne er på engelsk.