Kandidat i sociologi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i sociologi på Københavns Universitet. Foto: colourbox

Kandidat i sociologi

Som færdiguddannet sociolog er du godt klædt på til arbejdslivet. Du er både metodisk stærk og har en bred og nuanceret indsigt i, hvordan sociale relationer udfolder sig i små og store grupper af mennesker, organisationer, virksomheder, institutioner, kulturer og lignende. Det giver en specialiseret viden om de sociale processer, der skaber integration, konflikt, forandring og stabilitet.

Formålet med kandidatuddannelsen i sociologi er at udbygge de kundskaber og færdigheder, som du har erhvervet dig under den sociologiske bacheloruddannelse. Du bliver i løbet af uddannelsen i stand til selvstændigt og på et højt niveau at anvende videregående elementer af sociologisk teori og samfundsvidenskabelige metoder med henblik på at kunne identificere, formulere og løse komplekse sociologiske problemstillinger.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i sociologi.

Læs om mulighederne for udlandsophold.

Vidste du, at...

ca. 16 procent arbejder inden for det private. I 2015 forventes mindst en fjerdedel at arbejde dér.