Kandidat i statskundskab – Københavns Universitet


Kandidat i statskundskab

På kandidatuddannelsen i Statskundskab lærer du selvstændigt og kritisk at analysere samfundsudviklingen og de politiske beslutningsprocesser på højt akademisk niveau, både i det nære og på internationalt plan.

Hvis du interesserer dig for samfundet omkring dig og for at se en sag fra flere vinkler, så er statskundskab måske noget for dig. Politik gennemsyrer vores samfund på alle niveauer og er helt afgørende for, hvordan samfundet fungerer og udvikler sig. På kandidatuddannelsen i Statskundskab har du stor mulighed for at præge uddannelsen efter dine personlige interesser. Du kan samtidig skabe dig en faglig profil, når du skal vælge en kernefaglig linje. Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

  • Mød os på: