Kandidat i statskundskab

Gruppearbejde på statskundskab

På kandidatuddannelsen i Statskundskab lærer du selvstændigt og kritisk at analysere samfundsudviklingen og de politiske beslutningsprocesser på højt akademisk niveau, både i det nære og på internationalt plan. 

Hvis du interesserer dig for samfundet omkring dig og for at se en sag fra flere vinkler, så er statskundskab måske noget for dig. Politik gennemsyrer vores samfund på alle niveauer og er helt afgørende for, hvordan samfundet fungerer og udvikler sig. Læs mere om uddannelsen under faglige profil og jobmuligheder.