Kandidat i statskundskab – Københavns Universitet

Statskundskabsstuderende. Foto: Sara Galbiati

Kandidat i statskundskab

Som statskundskabsstuderende lærer du selvstændigt, kritisk og på et højt akademisk niveau at analysere samfundsudviklingen og de politiske beslutningsprocesser, både i det nære og på internationalt plan. Der er meget få bindende regler på kandidatuddannelsen og du har derfor i høj grad mulighed for at præge uddannelsen efter dine personlige interesser.

Hvis du interesserer dig for samfundet omkring dig og for at se en sag fra flere vinkler, så er statskundskab måske noget for dig. Politik gennemsyrer vores samfund på alle niveauer og er helt afgørende for, hvordan samfundet fungerer og udvikler sig. Kort fortalt handler studiet af politik om "hvem der får hvad, hvornår og hvorfor".

På kandidatuddannelsen i Statskundskab skal du vælge en af instituttets kernefaglige linjer. Derudover har uddannelsen relativt få restriktioner og du kan derfor sammensætte den ret frit ift. dine akademiske interesser.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i statskundskab.

Læs om mulighederne for udlandsophold.

Ansøgningsfrister

Du kan søge optagelse 2 gange om året:

  • 1. januar - 1. marts med start til efteråret
  • 15. august - 15. oktober med start til foråret

Læs om ansøgningen og optagelse her.