Faglig profil og job

Profil

Hvis du interesserer dig for samfundet omkring dig og for at se en sag fra flere vinkler, så er statskundskab måske noget for dig.

Politik gennemsyrer vores samfund på alle niveauer og er helt afgørende for, hvordan samfundet fungerer og udvikler sig. Kort fortalt handler studiet af politik om "hvem der får hvad, hvornår og hvorfor".

Kandidatuddannelsen er normeret til to års fuldtidsstudium. Uddannelsen giver ret til betegnelsen KA i statskundskab (cand.scient.pol). Du kan læse om mulighederne på uddannelsen under Undervisning og opbygning.

Statskundskab har et aktivt socialt miljø. Ved siden af dine studier kan du for eksempel engagere dig i studenterpolitik, du kan være med til at arrangere debatter eller indgå i redaktionen på ét af statskundskabs blade. Du kan også spille med på statskundskabs fodboldhold, deltage i revyen eller deltage på en af de tilbagevendende studieture arrangeret af andre studerende.

Jobmuligheder

Kandidatuddannelsen i statskundskab gør dig i stand til at analysere og vurdere komplekse problemstillinger. Du udvikler forståelse for hvordan, og ikke mindst hvorfor, politiske og samfundsmæssige fænomener forløber som de gør. Den samfundsfaglige viden som du tilegner dig på statskundskab har brede anvendelsesmuligheder.

Mange kandidater får arbejde i ministerier, kommuner og regioner. Der er dog også gode muligheder for at komme til at arbejde i private virksomheder, konsulentbureauer, politiske partier, internationale organisationer og lignende steder.

Enkelte vælger at læse en treårig forskeruddannelse i forlængelse af kandidatuddannelsen. Uddannelsen giver ret til titlen ph.d. i statskundskab.

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.