Forskning på faget

Uddannelsen i statskundskab er forskningsbaseret, dvs. at underviserne beskæftiger sig med den nyeste forskning inden for det område, de underviser i, og at de gennem deres egen forskning er med til at skabe ny viden.

Institut for Statskundskab bedriver forskning inden for de fleste af politologiens felter, eksempelvis politisk teori, komparativ politik, offentlig forvaltning, international forvaltning, international politik, komparativ politisk økonomi og andre områder med overlappende interesser, f.eks. metode og metodologi. Disse temaer dækkes blandt andet af instituttets 7 forskellige forskningsgrupper.

Herudover er instituttets forskning organiseret i et antal centre:

  • Centre for Advanced Security Theory (CAST) forsker f.eks. i forskellige slags trusler, fare og risici
  • Center for Militære Studier (CMS) forsker i strategier på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område.
  • Center for Europæisk Politik (CEP) udfører forskning om den europæiske udvikling og forhold, der er med til at forme nutidens og fremtidens Europa, f.eks. EU’s politiske system og institutionelle udvikling, EU's forhold til international politik og Danmarks forhold til EU.
  • Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC)
  • Center for Resultater, Effekter, Måling og Evaluering (CREME)
  • Center for Valg og Partier (CVAP) forsker i de centrale institutioner i det moderne repræsentative demokrati (valg, vælgere, valgsystemer, politiske partier, parlamenter, regeringer, forfatninger m.v.) og i medier, politisk kommunikation og politisk marketing.