Undervisning og opbygning

Undervisning

På Institut for Statskundskab udbydes der en bred vifte af kurser på kandidatniveau inden for politologien og samfundsvidenskaben generelt. Der tilbydes kurser med fokus på bestemte temaer, teorier, lande eller cases inden for almen og sammenlignende statskundskab, national og international forvaltning, international politik, idéhistorie, politisk kommunikation, metode med mere. Med sit valg af kurser har man mulighed for i høj grad at specialisere sig inden for den gren af politologien, man er interesseret i.

Al undervisning på kandidatuddannelsen foregår på hold af varierende størrelse og afsluttes med en mundtlig eller en skriftlig eksamen. Undervisningen fokuserer på det teoretiske, men der vil også blive inddraget eksempler og cases fra aktuelle politiske begiveheder.

Diskussion og debat er vigtig i uddannelsen, da du som studerende skal være i stand til selvstændigt at vurdere de problemstillinger, som tages op i undervisningen. Det er derfor almindeligt, at holdundervisningen veksler mellem læreroplæg, gruppe- og plenumdiskussioner samt studenteroplæg.

Undervisningen finder sted på Institut for Statskundskab, som ligger på Center for Sundhed og Samfund (i daglig tale CSS), Øster Farimagsgade 5, København K. Her er der læsepladser, computerrum og andre faciliteter.

Opbygning

Kandidatuddannelsen er en toårig uddannelse, dvs. fire semestre. Minimum 90 ECTS inklusiv specialet skal lægges indenfor det politologiske område, dvs. international politik, dansk og komparativ politik, politisk teori samt offentlig forvaltning og politik. Op til 30 ECTS må lægges inden for det generelle samfundsvidenskabelige område.

Obligatoriske elementer

På kandidatuddannelsen skal du vælge dig ind på en kernefaglig linje af 22,5 ECTS. De kernefaglige linjer udbydes kun om efteråret. De kernefaglige linjer er forankret i den politologiske forskning, og bygger oven på instituttets forskningsområder.

Derudover skal du tage kurset Offentlig Ret af 7,5 ECTS samt skrive speciale på 30 ECTS.

Valgfrie elementer

På kandidatuddannelsen kan du vælge frit imellem de valgfag, som udbydes ved Institut for Statskundskab.

Derudover har du også mulighed for at tage i projektorienteret forløb eller på udvekslingsophold.

På Institut for Statskundskab udbydes der en bred vifte af kurser på kandidatniveau inden for politologien og samfundsvidenskaben generelt. Der tilbydes kurser med fokus på bestemte temaer, teorier, lande eller cases inden for almen og sammenlignende statskundskab, national og international forvaltning, international politik, idéhistorie, politisk kommunikation, metode med mere. Med sit valg af kurser har man mulighed for i høj grad at specialisere sig inden for den gren af politologien, man er interesseret i.