Kandidat i økonomi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i økonomi på Københavns Universitet

Kandidat i økonomi

Spørg en ikke-økonom om vi kan reducere CO2-udledningen, om de ældre skal have bedre mad, om vi skal investere i mere uddannelse og forskning - og svaret vil være JA! En økonom vil stille modspørgsmål: Hvad koster det, hvordan prioriterer vi og hvis vi vælger det, hvad kan vi så ikke få?

Cand.polit. er en attraktiv uddannelse for dig, der ønsker en stærk analytisk profil med solide redskaber til at analysere og løse problemstillinger af samfundsøkonomisk art.
På uddannelsen får du mulighed for at stifte bekendtskab med mange forskellige samfundsvidenskabelige emner og med de nyeste grene af økonomisk teori.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i økonomi.

Læs om mulighederne for udlandsophold.

Ansogningsfrister

Du kan søge optagelse 2 gange om året:

  • 1. januar - 1. marts med start til efteråret
  • 15. august - 15. oktober med start til foråret

Læs om ansøgningen og optagelse her.