Kandidat i matematik-økonomi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi på Københavns Universitet

Kandidat i matematik-økonomi

Hvis du kan lide matematikkens talunivers og interesserer dig for den finansielle verdens transaktioner, skal du overveje at læse matematik-økonomi. 

Uddannelsen er engelsksproget.

"Abstraktionsniveauet er meget højt. Det er en god ide at komme til Studiedage på universitetet og prøve at være bachelor for en dag, så man kan få en fornemmelse af, om det er noget for en. Så bliver man knyttet til en bachelorstuderende og er bl.a. med til en forelæsning. I øvrigt er forelæsninger offentligt tilgængelige for alle, så hvis man er nysgerrig, så kan man bare dukke op.

Lea Nøhr Hjelmager Hansen, 24

studerende på Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi er et oplagt valg, hvis dine interesser går i retning af økonomi, finansiering og ikke mindst i matematikkens konkrete anvendelsesmuligheder.

Som kandidatstuderende i matematik økonomi skal du beskæftige dig med økonomisk modellering. I den sammenhæng lærer du også en hel del om meget avanceret matematik og statistik.

Det gælder fx makroøkonomiske modeller, der bruges bl.a. i Danmarks Nationalbank og Den Europæiske Centralbank. Og det gælder også ved styring og planlægning af fx produktion og trafik.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfristen for ansøgere med en retskravbachelor er:

  • 1. marts med studiestart 1. september
  • 15. oktober med studiestart 1. februar

Ansøgningsfristen for ansøgere med adgangsgivende eller anden bacheloruddannelse er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i matematik økonomi.

Læs om mulighederne for udlandsophold.