Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i økonomi.

Vurdering af kvalifikationer

Du kan søge om optagelse med en uddannelse, der opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet du kommer fra.

I vurderingen af adgangsgrundlaget lægges udelukkende vægt på ansøgers bacheloruddannelse. Det betyder, at det ikke er muligt at gennemføre supplerende kurser for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Professionsbacheloruddannelser er ikke adgangsgivende.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål til dine suppleringsmuligheder, kan du kontakte studievejledningen.

Læs om ansøgning og optagelse.