Undervisning og opbygning

De fleste økonomistuderende læser videre på kandidatuddannelsen i økonomi (cand.polit.), når de har fået deres bachelor. På kandidatuddannelsen er der større valgfrihed og tid til fordybelse.

Undervisning

Undervisningen består primært af forelæsninger, men til visse kurser vil der også være holdundervisning.

Opbygning

Kandidatuddannelsen er opdelt i:

1. Obligatoriske kurser
2. Seminarer
3. Valgfag
4. Speciale.

Obligatoriske kurser - 22,5 ECTS

Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke indeholder kurserne Econometrics II, Microeconomics III og Macroeconomics III (eller tilsvarende), skal du tage disse tre kurser i løbet af din kandidatuddannelse. Hvis du allerede har taget disse kurser, så tager du valgfrie kurser i stedet.

Seminarer–15 ECTS

Seminarer er undervisning i mindre hold med stor vægt på skriftlig fremstilling. På seminarer skal du udarbejde et skriftligt oplæg og diskutere andre studerendes oplæg.

Du skal i løbet af din kandidatuddannelse skrive 2 seminaropgaver. Du aftaler emnet for dine seminaropgaver med underviseren. Der lægges vægt på, at seminaropgaven skrives klart og sprogligt korrekt.

Valgfag – 52,2 ECTS

De valgfag giver dig fordybelse og specialisering i emner og problemstillinger, som du finder særligt interessante.

Som del af de valgfag kan du tage op til 30 ECTS ikke-konstituerende kurser (nabokurser), som er kurser, der ligger inden for samfundsvidenskab i bredere forstand eller tage i projektorienteret forløb i udlandet.

Du kan vælge en særlig linje i dit studie, finansieringslinjen. For at kunne vælge finansiering, skal du have bestået minimum 45 ECTS F-mærkede kurser, og dertil minimum et F-mærket seminar samt skrive et finansieringsorienteret speciale. Du får stadig titlen cand.polit., hvor specialiseringen så fremgår af din kursusoversigt.

Speciale - 30 ECTS

Specialets omfang er 30 ECTS. Specialet skal skrives på kandidatuddannelsens sidste studieår, når du har bestået mindst 60 ECTS. I specialet skal du dokumentere dine kompetencer til at arbejde med videnskabelige teorier og metoder inden for et afgrænset emne.

Ugeplaner

Du kan se eksempler på aktuelle ugeplaner her:
• Eksempel på ugeplan (PDF)