Specialiseringer

På kandidatuddannelsen i økonomi kan du vælge en særlig specialisering - Finansieringslinjen.

For at specialisere dig skal du have bestået minimum 45 ECTS finansierings kurser (kurserne er mærket med ”F” i kursuskataloget). Derudover skal du have et F-mærket seminar samt skrive et finansieringsorienteret speciale.

Hvis du ønsker at gennemføre finansieringslinjen, skal du ansøge om dette, når du har bestået det krævede antal F- mærkede kurser og seminarer. For at blive overflyttet, skal du sende en mail med en liste over dine F-mærkede kurser til specialeadministration@econ.ku.dk. Det er meget vigtigt, at du sender anmodningen til Specialeadministrationen om at blive overflyttet senest dagen efter, at du får din sidste karakter på studiet.

På eksamensbeviset vil det fremgå af oversigten over kurser, at der er gennemført en særlig specialisering i finansiering.