Sprogkrav

Ansøgere med retskrav

Hvis du har retskrav på optagelse på den uddannelse, som du søger ind på, skal du ikke dokumentere, at du opfylder sprogkravene.

Alle andre ansøgere

Alle andre ansøgere skal dokumentere, at de opfylder kravene om:

 • danskkvalifikationer svarende til dansk på A-niveau på danske gymnasiale uddannelser
 • engelskkvalifikationer svarende til engelsk på B-niveau på danske gymnasiale uddannelser

Frist

Du skal dokumentere, at du opfylder både det danske og engelske sprogkrav senest på datoen, hvor der er frist for at søge om optagelse. 

Hvis du er nødt til at tage en sprogtest, skal dit testresultat være fakultetet i hænde senest på datoen, hvor der er frist for at søge om optagelse. For at være sikker på, din testresultat er os i hænde inden ansøgningsfristen, er det vigtigt, at du tager prøven i god tid for ansøgningsfristen. For TOEFL, IELTS og Cambridge skal du forvente, at det tager 3-4 uger, fra at du tager testen til resultatet kan være fakultetet i hænde. For Studieprøven i dansk kan der gå længere tid.

Hvis du allerede har taget en IELTS eller TOEFL, så huske at sikre dig, at resultatet ikke er mere end to år gammelt på datoen for den forventede studiestart.

Opfylder jeg kravet om dansk på A-niveau?

Kun følgende kvalifikationer/dokumentation accepteres som gyldig dokumentation, for at du opfylder det danske sprogkrav.

 

Hvis du har Dansk A fra din gymnasiale eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger. Du skal uploade enten en:

 • kopi af dit eksamensbevis eller
 • karakterudskrift med stempel og underskrift

  En udskrift fra Eksamensdatabasen er ikke gyldig som dokumentation.

 

 

Du kan tage Dansk A som enkeltfag på Gymnasial supplering eller HF enkeltfag.

Som dokumentation på, at du har bestået Dansk A, skal du inden ansøgningsfristen uploade enten

 • dit enkeltfagsbevis eller
 • en officiel (underskrevet af den udstedende institution) karakterudskrift

 

 

Hvis du har en gymnasial uddannelse fra et nordisk land, og denne uddannelse indeholder fag, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer i indhold og niveau svarer til Dansk A ved danske gymnasiale uddannelser, opfylder du sprogkravet om Dansk A.  

De nordiske lande består af Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland.

Nedenfor finder du link til omregningstabel med de fag, som opfylder det danske sprogkrav:

Hvis du har en nordisk gymnasial uddannelse, der indeholder fag, som i indhold og niveau svarer til Dansk A ved danske gymnasiale uddannelser, skal du uploade dokumentation på det, når du søger. Du skal uploade:

 • kopi af bevis indeholdende officiel (underskrevet af den udstedende institution) karakterudskrift

Du er velkommen til at kontakte os på admissions@samf.ku.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende konvertering af nordiske fag og karakterer.

 

Hvis du har en International Baccalaureate (IB) eller European Baccalaureate (EB) og denne uddannelse indeholder fag, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer i indhold og niveau svarer til Dansk A ved danske gymnasiale uddannelser, opfylder du sprogkravet om Dansk A.  

Nedenfor finder du link til omregningstabel med de fag, som opfylder det danske sprogkrav:

Hvis du har en IB eller en EB, der indeholder fag, som i indhold og niveau svarer til Dansk A ved danske gymnasiale uddannelser, skal du uploade dokumentation på det, når du søger. Du skal uploade:

 • kopi af bevis indeholdende officiel (underskrevet af den udstedende institution) karakterudskrift

Du er velkommen til at kontakte os på admissions@samf.ku.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende konvertering af nordiske fag og karakterer.

 

Kravet om kvalifikationer i dansk betyder, at du skal beherske dansk (svensk eller norsk) på et niveau, hvor du kan følge med i akademisk undervisning på universitetet. Det gælder både skriftligt og mundtligt.

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.

Hvis du har bestået Studieprøven i dansk, skal du uploade dokumentation på det, når du søger. Du skal uploade:

 • kopi af officiel (underskrevet af den udstedende institution) karakterudskrift
 • kopi af eksamensbevis

Alternativt kan man bestå Tisus-testen (svensk) eller Bergen-testen (norsk) med "Godt bestått" i alle dele.

 

Opfylder jeg kravet om engelsk på B-niveau?

Kun følgende kvalifikationer/dokumentation accepteres som gyldig dokumentation, for at du opfylder det engelske sprogkrav.

 

 

Som dokumentation skal du uploade kopi af din officielle (underskrevet af den udstedende institution) karakterudskrift og, om muligt, dit eksamensbevis.

 • Uddannelsen skal være af minimum 2 års varighed. Et udvekslingsophold at et eller to semestres varighed opfylder ikke sprogkravet om Engelsk på B-niveau ved danske gymnasiale uddannelser.
 • Undervisningen skal i praksis have fundet sted i et af de ovenstående lande, hvor undervisningssproget på de fleste af kurserne skal have været engelsk. 
 • Hvis det land, som du har taget din uddannelse i, ikke fremgår af ovenstående liste, så opfylder du ikke det engelske sprogkrav selvom det officielle undervisningssprog på din uddannelse var engelsk. 

Se nedenstående eksempler for yderligere afklaring og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Eksempler på uddannelser, der opfylder det engelske sprogkrav:
 • En dobbeltuddannelse hvor undervisningen finder sted henholdsvis 2 år ved et universitet, der ligger i et af de ovennævnte lande og 2 år ved et universitet, der ligger i et andet land.
 • En treårig bacheloruddannelse fra et af de ovenstående lande, hvor uddannelsens officielle undervisningssprog er engelsk, men hvor op til et års undervisning foregik på et andet sprog (for eksempel i forbindelse med et udvekslingsophold eller merit fra udlandet)
 • En firårig bacheloruddannelse fra et af de ovenstående lande, hvor uddannelsen officielle undervisningssprog er engelsk, men hvor op til et års undervisning foregik på et andet sprog (for eksempel i forbindelse med et udvekslingsophold eller merit fra udlandet)
 • En toårig kandidatuddannelse fra et af de ovenstående lande, hvor uddannelsen officielle undervisningssprog er engelsk, og hvor ingen semestre indebar undervisning på et andet sprog (for eksempel i forbindelse med et udvekslingsophold eller merit fra udlandet)

Eksempler på uddannelser, der ikke opfylder det engelske sprogkrav:

Hvis din bacheloruddannelse er fra et universitet i et af de ovennævnte lande, men studiet indebar et længere udlandsophold ved et universitet, der ikke ligger i et af de ovennævnte lande, eller hvis du har fået overført en større mængde merit fra et universitet, der ikke ligger i et af ovennævnte lande, så opfylder din bacheloruddannelse ikke det engelske sprogkravFor eksempel:

 • En bacheloruddannelse, som udstedes af et universitet i et af de ovenstående lande, men som i praksis undervises i et land, som ikke er blandt ovenstående lande (for eksempel American College of Greece eller NYU Shanghai).
 • En treårig bacheloruddannelse fra et af de ovenstående lande, hvor uddannelsens officielle undervisningssprog er engelsk, men hvor mere end et års undervisning foregik på et andet sprog (for eksempel i forbindelse med et udvekslingsophold eller merit fra udlandet)
 • firårig bacheloruddannelse fra et af de ovenstående lande, hvor uddannelsens officielle undervisningssprog er engelsk, men hvor mere end 2 års undervisning foregik på et andet sprog (for eksempel i forbindelse med et udvekslingsophold eller merit fra udlandet)
 • En toårig kandidatuddannelse fra et af de ovenstående lande, hvor uddannelsen officielle undervisningssprog er engelsk, men hvor undervisningen i et semester eller mere foregik på et andet sprog (for eksempel i forbindelse med et udvekslingsophold eller merit fra udlandet)

 

Hvis du har Engelsk B fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger. Du skal uploade enten en:

 • kopi af dit eksamensbevis eller
 • karakterudskrift med stempel og underskrift

  En udskrift fra Eksamensdatabasen er ikke gyldig som dokumentation.

 

 

Du kan tage Engelsk B eller Engelsk A som enkeltfag på Gymnasial supplering eller HF-enkeltfag, hvis du ikke har haft faget i din gymnasiale eksamen. 

Som dokumentation på, at du har bestået Engelsk B eller Engelsk A, skal du inden ansøgningsfristen uploade enten

 • dit enkeltfagsbevis eller
 • en officiel (underskrevet af den udstedende institution) karakterudskrift

 

 

Hvis du har en gymnasial uddannelse fra et nordisk land, og denne uddannelse indeholder fag, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer i indhold og niveau svarer til Engelsk B eller Engelsk A ved danske gymnasiale uddannelser, opfylder du sprogkravet om Engelsk B. 

De nordiske lande består af Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland.

Nedenfor finder du link til omregningstabel med de fag, som opfylder det engelske sprogkrav:

Hvis du har en nordisk gymnasial uddannelse, der indeholder fag, som i indhold og niveau svarer til Engelsk B eller Engelsk A ved danske gymnasiale uddannelser, skal du uploade dokumentation på det, når du søger. Du skal uploade:

 • kopi af eksamensbevis indeholdende officiel (underskrevet af den udstedende institution) karakterudskrift

Du er velkommen til at kontakte os på admissions@samf.ku.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende konvertering af nordiske fag og karakterer.

 

Hvis du har en International Baccalaureate (IB) eller European Baccalaureate (EB) og denne uddannelse indeholder fag, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer i indhold og niveau svarer til Engelsk B eller Engelsk A ved danske gymnasiale uddannelser, opfylder du sprogkravet om Engelsk B. 

Nedenfor finder du link til omregningstabel med de fag, som opfylder det engelske sprogkrav:

Hvis du har en nordisk gymnasial uddannelse, der indeholder fag, som i indhold og niveau svarer til Engelsk B eller Engelsk A ved danske gymnasiale uddannelser, skal du uploade dokumentation på det, når du søger. Du skal uploade:

 • kopi af eksamensbevis indeholdende officiel (underskrevet af den udstedende institution) karakterudskrift

Du er velkommen til at kontakte os på admissions@samf.ku.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende konvertering af nordiske fag og karakterer.

 

 

 

Du skal dokumentere  at du har bestået en af de engelske sprogtests, som fakultetet godtager som gyldig dokumentation for, at du opfylder det engelske sprogkrav. Kun nedennævnte engelske sprogtests og -eksaminer godkendes som gyldig dokumentation for, at du opfylder det engelske sprogkrav. 

 • IELTS Academic
  • En minimum samlet score på mindst 6.5 er påkrævet.
  • IELTS resultater er kun gyldige to år fra testen er aflagt. Det er et krav, at dit IELTS certifikat er gyldigt på datoen for din studiestart.
  • IELTS online accepteres ikke.
  • Du skal uploade en kopi af din IELTS score report til Ansøgningsportalen. Hvis du ikke har modtaget dit fysiske testresultat endnu, kan du uploade et dokument med dit "Test Report Form Number" (TRF Number), så vi kan verificere dine scorer. 

 • TOEFL iBT
  • En minimum score på 83 er påkrævet.
  • TOEFL resultater er kun gyldige to år fra testen er aflagt. Det er et krav, at dit IELTS certifikat er gyldigt på datoen for din studiestart.
  • TOEFL iBT Home Edition accepteres.
  • MyBest scores accepteres ikke.
  • Du skal uploade en kopi af din TOEFL score report til Ansøgningsportalen, så vi kan verificere dine scorer.

 • Cambridge Advanced English (CAE/CP1) eller Cambridge English: Proficiency (CPE/CP2) 
  • En minimum score på 180 (C1-level) er påkrævet.
  • Cambridge CAE/CP1 og CPE/CP2 resultater er gyldige uanset hvornår testen er taget.
  • Du skal uploade dit ''Cambridge Statement of Results'' og/eller certifikat.
  • Dine resultater er kun gyldige, hvis de kan verificeres via Cambridge's ''Candidate Results Website''. Så du skal sikre dig, at du tilmelder dig denne service og deler dit resultat med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. 

 

Eksempler på dokumentation for sprogkravet, som ikke accepteres

 • en gymnasial uddannelse, en bacheloruddannelse eller en kandidatuddannelse, hvor undervisningssproget var engelsk, men hvor uddannelsesinstitutionen ikke lå i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannien eller USA
 • en udtalelse fra dit universitet
 • en udtalelse fra din underviser
 • andre sprogtests end dem, som er angivet ovenfor
 • kombination af flere ufuldstændige kvalifikationer fra ovenstående liste

Mangelfuld eller tvetydig dokumentation af sprogkundskaber kan resultere i afslag på din ansøgning.