Kandidat i miljø- og naturressourceøkonomi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i miljø- og naturressourceøkonomi på Københavns Universitet

Kandidat i miljø- og naturressourceøkonomi

Miljø- og naturressourceøkonomi (Environmental & Natural Resource Economics) er en samfundsvidenskabelig og samfundsrelevant uddannelse, hvor du beskæftiger dig med økonomi, miljø og naturressourcer på nationalt og globalt plan. 

Uddannelsen er engelsksproget.

"Det der tiltaler mig ved uddannelsen er kombinationen af miljø og økonomi. Jeg kan godt lide den grundige argumentation der ligger i økonomi, og miljø-dimensionen giver det i høj grad mening.

Frederik Møller Laugesen,

kandidat i Miljø- og naturressourceøkonomi

Som kandidat i miljø- og naturressourceøkonomi ved du, hvordan man håndterer problemstillinger på miljø- og naturressourceområdet i et økonomisk perspektiv – og med en solid forståelse af de basale biofysiske sammenhænge, som er grundlæggende vilkår for mulige løsninger på disse problemer i praksis.

Klimaændringer, miljøforandringer og anvendelsen af verdens naturressourcer påvirker os alle. Både globalt og lokalt. Fremtidens udfordringer er store og mange - som miljø- og naturressourceøkonom kan du være med til at løse dem.

Du ved, hvordan man mest optimalt begrænser forureningen med økonomiske instrumenter, og hvordan vi får mest mulig naturgenopretning for pengene. Du har indsigt i, hvordan Danmark opfylder sine internationale aftaler om CO2-udslip på den billigste måde. Og du kan fx arbejde med brugen af grønne afgifter, subsidier eller kvotesystemer til begrænsning af forurening.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfristen for ansøgere med en retskravbachelor er:

  • 1. marts med studiestart 1. september
  • 15. oktober med studiestart 1. februar

Ansøgningsfristen for ansøgere med adgangsgivende eller anden bacheloruddannelse er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse iMiljø- og naturressourceøkonomi.

Læs om mulighederne for udlandsophold.