Kandidat i miljø- og naturressourceøkonomi

Samfundet står overfor en række miljøudfordringer, fx klimaforandringer og nedgang i biodiversitet. Krisernes omfang kræver løsninger og handling. Som miljø- og naturressourceøkonom kan du blive en del af løsningen.

Uddannelsen sigter mod at finde løsninger på miljøudfordringerne og at sikre en grøn omstilling til et bæredygtigt samfund i klimamæssig og økonomisk balance.

Uddannelsen er engelsksproget.